25 jaar vooruit

Daadwerkelijke vernieuwing en vooruitgang. Dat willen we samen met onze klanten bereiken. Dit streven is dus ook kenmerkend voor de vijfentwintig jaar van ons bestaan. Wij zijn zelf voortdurend in transitie geweest. Op die manier hebben we in een kwart eeuw tijd naam kunnen maken als strategisch bureau, juist vanwege onze wortels in de communicatie. Het heeft geleid tot een respectabel aantal klanten dat stappen heeft gemaakt en een klanttevredenheid om trots op te zijn.

Bureau voor strategie en communicatie

‘Bureau voor strategie en communicatie’ betekent volgens ons meer dan de som der delen. Wij zijn dus geen communicatief strategisch bureau en ook geen strategisch communicatiebureau. Waar strategische bureaus vaak vertrekken vanuit organisatie en performance, hebben communicatiebureaus meestal focus op mens en reputatie. Door de jaren heen hebben wij ondervonden dat er een verbinding nodig is. Met een integrale benadering onderzoeken we de betekenis van organisaties, hun drijfveren en kansen. Vervolgens is communicatie allesbepalend in het concreet en succesvol maken van dat strategisch kader.

Start in 1993

BOOM heeft haar roots in de communicatie. Hans van den Boom is de tweede eigenaar van het bureau. “Nadat mijn vader Jan jarenlang een groot bedrijf in de communicatiebranche had gerund, richtte hij in 1993 het vooral op creativiteit gerichte bureau ‘Boom Kollektief’ op in Goes. Kort daarna ben ik ook bij het bedrijf gekomen en richtten we ons steeds meer op communicatietrajecten. Na zes jaar nam ik het bureau van mijn vader over om daarna het aantal adviseurs sterk uit te breiden.”

Van creatie naar communicatie

Door de jaren evolueerden we van een creatief bureau naar een full service communicatiebureau. Door het groeiende aantal klanten met een bovenregionale scope werd de noodzaak van een uitvalsbasis buiten Zeeland groter. We breidden in enkele jaren uit naar in totaal vijf regionale vestigingen in het zuiden en midden van Nederland, zodat we korte lijnen met onze opdrachtgevers konden garanderen en ons werkgebied groter werd. De naam werd aangescherpt naar ‘BOOM Communicatie’. Dankzij de hoge klanttevredenheid (en de hiermee verbonden klantloyaliteit) kwamen er steeds meer opdrachtgevers bij, met steeds grotere, complexere projecten. “Het waren toptijden, waarin we ons regelmatig afvroegen hoe we de planningen gingen halen en we groeiden letterlijk uit ons jasje”, memoreert Van den Boom.

Het waren toptijden, waarin we ons regelmatig afvroegen hoe we de planningen gingen halen en we groeiden letterlijk uit ons jasje.

Hans van den Boom (BOOM)

Je Eigen Identiteit

Maar dan slaat de crisis toe en projecten verdwijnen in de koelkast, vervolgens in de ijskast en niet veel later in de prullenbak. Klanten draaien massaal de marketing- en communicatiekranen dicht. Van den Boom: “Dankzij onze gezonde solvabiliteit en bescheiden uitgavenpatroon in de goede jaren hebben we deze periode goed weten te doorstaan. Dat was ook te danken aan de transformatie die we hadden ingezet, nog voor de crisis begon. We hadden onze dienstverlening kritisch tegen het licht gehouden en de conclusie getrokken dat onze interventies weliswaar succesvol bleken, maar zelden tot een langjarige en dus duurzame verbetering leidden. Door een eigen positioneringsmethodiek te ontwikkelen die sterk gericht was op ‘Je Eigen Identiteit’, of kortweg JEI, wisten we dit effect wél te bereiken. Met deze methodiek beoordeelden we gestructureerd en analytisch een organisatie of merk, zowel inside out als outside in. Vaak ontdekten klanten dan pas écht hun kernkwaliteiten en wat hen daadwerkelijk relevant kon maken.

Met dat inzicht konden wezenlijke beslissingen worden genomen; vaak over zaken waarover nog nooit eerder integraal en ‘open minded’ was nagedacht. Gericht op alle aspecten van het beleid, de cultuur, de online interactie en de bedrijfsvoering. Dat heeft onze opdrachtgevers en onszelf veel goeds gebracht. En het heeft ons juist in de crisisjaren een onderscheidend karakter gegeven. Tegenover strategische bureaus die moeite hadden hun meerwaarde aan te tonen én tegenover bureaus die de oplossing zochten in alleen maar meer marketing of communicatie”.

Hoge klanttevredenheid

De nieuwe aanpak blijft niet onopgemerkt. BOOM Communicatie heeft jaar op jaar een toppositie in klanttevredenheid, blijkt uit nationale onderzoeken van de vakbladen Fonk en Management Team. We weten steeds vaker aanbestedingen en klanten voor ons te winnen en hebben inmiddels een respectabele klantenkring opgebouwd met (inter)nationale opdrachtgevers, waaronder verschillende ministeries, RDW, Dopingautoriteit, Reclassering Nederland, BIC en Bison. Van den Boom: “Voor ons een bewijs dat we de juiste koers hadden ingezet en daadwerkelijk meerwaarde wisten te leveren aan onze klanten”.

Deep purpose

Aan de geschiedenis wordt nu een nieuw hoofdstuk toegevoegd. “Het 25-jarig bestaan is een mooie aanleiding onze naam te wijzigen van ‘BOOM Communicatie’ naar het korte en krachtige ‘BOOM’, met als onderschrift ‘strategie en communicatie’. Een naam die verwijst naar onze afkomst én past bij de strategische rol die we nu vervullen voor onze klanten. Wij zijn ervan overtuigd dat een integrale benadering nodig is, om in dit tijdperk succesvol te zijn. Wij hebben daarvoor onze JEI-aanpak doorontwikkeld tot een methode die antwoord geeft bij vraagstukken over positionering, digitale transformatie, maatschappelijke verbinding, reputatie, communicatie, cultuur, alignment en performance. ‘Deep purpose’ noemen we die benadering, die staat voor duurzame vooruitgang voor organisaties, hun mensen én hun omgeving”.

Wij staan voor duurzame vooruitgang voor organisaties, hun mensen én hun omgeving.

Hans van den Boom (BOOM)

Voorbereid op de toekomst

Tot duurzame voortuitgang komen is niet makkelijk en vanzelfsprekend in deze snel veranderende wereld. Er heerst een dynamische, complexe werkelijkheid, waarin voortdurend nieuwe kennis en vaardigheden worden gevraagd. Daarom benaderen we ieder vraagstuk met open vizier en reduceren de complexiteit met een analytische blik. We zoeken altijd de verbinding en zijn tegelijkertijd bereid klassieke structuren en conventies te doorbreken. Samen maken we scherpe, maar verantwoorde keuzes en brengen we focus aan op zaken die het grootste verschil maken. Stap voor stap voeren we verbeteringen door. Wij geloven dat organisaties met een duidelijk doel voor ogen aantrekkelijker en succesvoller zijn. Van den Boom: “Het geeft ons veel energie de vrijheid te hebben om steeds opnieuw andere werelden te ontdekken om zo mensen en organisaties verder te helpen.”

Trots

Terugkijken op vijfentwintig jaar BOOM doet Van den Boom met trots. “Wij hebben ons mooie bedrijf kunnen opbouwen dankzij het vertrouwen van onze klanten en de toewijding van een team van gemotiveerde en enthousiaste en leergierige professionals. Samen zetten wij ons in om daadwerkelijk steeds tot vernieuwing en vooruitgang te komen; voor onszelf, maar uiteraard vooral voor onze opdrachtgevers!