Archief

14 plannen Wijk & Idee uitgevoerd

De gemeente Etten-Leur en de Woonstichting Etten-Leur (WEL) heeft veertien voorstellen van inwoners geselecteerd vanuit het project Wijk & Idee. Al deze ideeën worden in 2010 uitgevoerd.

In totaal werden er drie verzoeken voor het aanleggen van een jeu de boulesbaan gehonoreerd. Deze komen te liggen op het Vincent van Goghplein en aan de Contrabas en de Muiderkring. In het Elisabethpark komt een op een jeu de boulesbaan lijkende beugelbaan te liggen. Aan het Toernooiveld wordt een tafeltennistafel geplaatst. Daarnaast worden er het komende jaar in diverse wijken buurtfeesten gehouden. Zo gaat de moskee in Centrum-Oost een ontmoetingsfeest organiseren, komt er een Winterfestijn aan het Vincent van Goghplein en wordt er in de wijk Grauwe Polder door onder andere het Gilde, de WVS-groep en agrariërs samen met bewoners een project op touw gezet dat moet resulteren in een bloemenmarkt op het Raadhuisplein. Andere voorstellen die worden uitgevoerd, zijn onder meer het door bewoners en patiënten van de GGZ gezamenlijk bouwen van twee social sofa's in de buurt van de GGZ, het neerzetten van een speeltoestel voor gehandicapten in speeltuin De Hoge Neer en het samenstellen van een welkomstpakket voor nieuwe wijkbewoners in Etten-Leur Noord.

Wijk & Idee is een initiatief van de gemeente en de Woonstichting Etten-Leur en is erop gericht de leefbaarheid van de wijken in de gemeente en in het buitengebied te verbeteren door inwoners, verenigingen en instanties zelf plannen aan te laten dragen. Per wijk is daarvoor in het komende jaar een bedrag beschikbaar van 20.000 euro. Voor het buitengebied is het budget de helft, omdat de WEL daar geen woningen bezit. In totaal werden er 85 voorstellen ingediend. Indieners moesten zelf in hun wijk draagvlak voor hun plan creëren.

BOOM adviseerde bij de communicatie rondom ‘Wijk & Idee' en ontwikkelde de communicatiemiddelen.

Gebaseerd op bron: BN/De Stem.