Archief

21 maakt samen één

Alle 21 scholen van KPO Roosendaal zijn het schooljaar begonnen met een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Er is hierbij voor een ‘endorsed' benadering gekozen, waarin zowel de individuele school als het grotere geheel naar voren komt. Kees Mens, lid van het College van Bestuur: “We benadrukken hiermee de kracht van het collectief, maar behouden tegelijkertijd het unieke en kleinschalige van elke basisschool”.

De gewijzigde profileringswijze is een resultaat van een adviestraject van Joost de Witte van Edux Onderwijsadvies. BOOM Communicatie begeleidde KPO Roosendaal vervolgens bij de logo- en huisstijlwijzigingen. Een aanzienlijk project, omdat er voor elk van de 21 KPO-scholen een nieuw logo ontwikkeld werd.

“Binnen een ‘endorsed identity' presenteert een merk zich als het ware in twee lagen”, licht Annemieke Boidin-van Egmond van BOOM Communicatie toe. In dit geval de individuele scholen enerzijds en de koepelorganisatie anderzijds. Het was daarbij de uitdaging om de samenhang én eigenheid van de beide lagen te bewaken. Dus zonder te vervallen in een strak keurslijf of eenheidsworst, wat geen recht zou doen aan de eigenheid van de scholen.”

Familie
“Een endorsed identity wordt vaak met een familiemetafoor verduidelijkt: ‘voornaam-achternaam'. Binnen KPO heeft iedere school dezelfde achternaam (KPO) en er is gemeenschappelijk DNA: namelijk de missie, visie, kernwaarden en kernkwaliteiten van de stichting KPO. Daarnaast heeft iedereen ook een eigen voornaam, als aanduiding van de eigen identiteit”.

Palet
Om de gewenste eenheid in verscheidenheid voor 21 scholen te realiseren, werkte BOOM Communicatie een palet uit van kleuren en vormen als basis voor alle logo's. Naast de hoofdkleuren oranje en blauw van de koepel, heeft elke school zelf nog twee extra kleuren uit het kleurenpalet gekozen. Daarnaast werd er een eenduidige naamstelling vastgesteld. Zo heeft ‘De Watermolen' nu de naam ‘KPO Basisschool de Watermolen' gekregen en is ‘KBS De Appel' veranderd in ‘KPO Basisschool De Appel'”.

Beeldbank
Momenteel wordt de huisstijl doorvertaald in allerlei communicatiemiddelen, zoals schoolgidsen, kalenders, briefpapier, gevelbelettering en websites. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een beeldbank per school: sfeerbeelden en schoolsituaties die passen bij de identiteit van de afzonderlijke school.

Als lid van het College van Bestuur van KPO Roosendaal is Kees Mens tevreden met het resultaat van de veranderingen: “Iedereen kan nu duidelijk zien dat onze scholen bij elkaar horen, maar toch uniek zijn. We kunnen ons als KPO de komende jaren als een sterke onderwijsinstelling presenteren, terwijl onze scholen dat op lokaal niveau individueel kunnen. We combineren het beste van twee werelden: de voordelen van het kleinschalige en de voordelen van de schaalgrootte die we gezamenlijk als KPO-organisatie hebben”.