Archief

Aan de slag met workshops social media

Communicatie via het web vraagt een specifieke benadering. Tot dat inzicht zijn de leerwerkadviseurs van het UWV gekomen na een tweetal workshops rondom het thema ‘social media'. Aanleiding van de workshops was de wens van het UWV om de mogelijkheden te benutten die social media bieden. De leerwerkadviseurs kozen er al eerder voor om zich niet met een nieuw loket, servicepunt of balie te profileren, maar om zichzelf als adviseurs prominent naar voren te schuiven. Een online presentatie en aanwezigheid kan daarbij niet ontbreken.

“Tijdens een tweetal workshops hebben de leerwerkadviseurs geleerd hoe ze om kunnen gaan met de vele mogelijkheden van social media”, zegt BOOM-adviseur Riona Doolaard. Zo'n workshop is volgens Doolaard voor de betrokkenen niet alleen nuttig en interessant, maar ook vooral erg leuk: “We zien bij dit soort workshops vaak een leereffect optreden. Nieuwe dingen leren en er daarna direct concreet en praktisch mee aan de slag kunnen gaan is natuurlijk ook gewoon leuk. Social media is bij uitstek een onderwerp waarbij je na een paar gerichte keuzes snel tot actie kunt komen.” BOOM-adviseur David Westveer vult aan: “Praktische onderwerpen zoals het aanmaken van een profiel op social networks als LinkedIn en Twitter zijn bijvoorbeeld aan de orde gekomen, maar ook zaken zoals het beheer van een LinkedIn-groep en privacy-aspecten zijn behandeld. Daarbij leren deelnemers dus na te denken over eigen online gedrag en profilering én de profilering van de eigen organisatie.”

Bewustzijn
Volgens Doolaard is het belangrijk om bewust te zijn van de impact van social media: “Om te kunnen beginnen met social media moet je natuurlijk wel bekend zijn met de mogelijkheden en onmogelijkheden van het web. Daarom zijn we gestart met een uiteenzetting van het social medialandschap, de mogelijkheden en beperkingen van social media én de kansen en bedreigingen van het web. Daarna zijn we praktisch en gericht aan de slag gegaan met de groep. Want social media moet je ook vooral doen. Het vraagt om actie, reactie én interactie. Met de leerwerkadviseurs hebben wij gekeken welke mogelijkheden het web biedt om hen als professionals te profileren.”

Online ambassadeurschap
Volgens BOOM-adviseur David Westveer is het zaak voor werkgevers om te beseffen dat medewerkers vanuit twee invalshoeken social media gebruiken. “Privé en werk komen elkaar online tegen. Overlappen elkaar. Dat levert een interessant snijvlak op. Als werkgever heb je niet direct grip en invloed op zaken die de persoonlijke levenssfeer aangaan. Om concreet te zijn: een LinkedIn-profiel van een medewerker is nog altijd een persoonlijke aangelegenheid van een medewerker. Een medewerker kan daarbij de keuze maken om een profiel al dan niet in te zetten voor de uitoefening van een professie. Hoe ga je met dat spanningsveld om? Iedere situatie is natuurlijk anders, maar de kern van deze zaak is dat je als organisatie moet nadenken over ambassadeurschap. Hoe stimuleer je medewerkers om ambassadeur te zijn van een organisatie? En wat versta je dan concreet onder ambassadeurschap? Wat betekent dat in de praktijk? Het is zinvol om daar tijdens een workshop gezamenlijk bij stil te staan, want zo worden sociale normen en verwachtingen expliciet.”

Leerwerkadviseurs geven in verschillende regio's in Nederland antwoord op vragen die te maken hebben met het combineren van leren en werken. De leerwerkadviseurs zijn nu vooral actief op diverse Werkpleinen in Nederland. Zowel werkzoekenden, werknemers als werkgevers kunnen bij hen terecht. Om hun dienstverlening kenbaar te maken is al eerder de door BOOM ontwikkelde introductiecampagne ‘Vraag het de leerwerkadviseur ' uitgerold.

BOOM Communicatie verzorgt op verzoek van organisaties diverse activerende workshops. Naast de workshop social media, biedt BOOM bijvoorbeeld ook een workshop positioneren en een workshop marketingcommunicatie-acties aan.