Archief

Aandacht voor laaggeletterdheid

Maar liefst anderhalf miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd en 250.000 mensen hebben dermate moeite met lezen en schrijven dat zij analfabetisch genoemd kunnen worden. Dat blijkt uit een schatting van de landelijke Stichting Lezen en Schrijven.

Laaggeletterden kunnen door een achterstand in lezen en schrijven moeilijk meekomen in onze samenleving, waarin toegang tot informatie en effectief kunnen communiceren voorwaarden voor succes zijn.

Gelukkig worden er in Nederland belangrijke initiatieven ondernomen die bijdragen aan de preventie en aandacht voor dit fenomeen. Denk aan de ‘Week van de Alfabetisering' in september en diverse organisaties die door middel van dictees een steentje bijdragen. Een voorbeeld van zo'n dictee is het Groot Zeeuws Dictee, dat op woensdag 17 maart wordt georganiseerd door ‘Stichting Lezen en Schrijven' en het ‘Zeeuws Aanvalsplan Laaggeletterdheid'. Het dictee staat in het teken van de strijd tegen laaggeletterdheid. De opbrengst komt ten goede aan de Deltaschool in Goes en Stichting de Korre die laaggeletterden ondersteuning geven bij het leren lezen en schrijven.

Communicatieprofessionals doen er volgens BOOM-communicatieadviseur Mindy Hugens goed aan om rekening te houden met laaggeletterdheid: “De genoemde aantallen laaggeletterden en analfabeten zou je wellicht niet direct verwachten in onze complexe informatiemaatschappij. Toch zijn deze groepen mensen voor veel organisaties onderdeel van hun doelgroep en is het uitermate belangrijk om hier bij de ontwikkeling van interne én externe communicatiemiddelen rekening mee te houden.”

Op de vraag hoe organisatie hiermee om dienen te gaan, antwoord Hugens: “Beter een effectieve boodschap dan een hele fraaie! Bestaat uw doelgroep naar verhouding uit een groot aantal laaggeletterden? Pas teksten hier dan op aan. Zorg er ook voor dat informatie niet alleen via leesteksten beschikbaar wordt gemaakt. Met films, foto's, geluidsfragmenten en voldoende mogelijkheden tot persoonlijk contact maakt u het laaggeletterden en analfabeten een stukje gemakkelijker.”