Archief

Aanpak Techknowlogy is revolutionair

Het scheelt maar twee letters en het klinkt bijna hetzelfde. Toch is er een enorm verschil tussen het Engelse woord ‘technology' en ‘techknowlogy', zoals ROC Zeeland dat presenteert. De nieuwe vlag waaronder de techniekopleidingen op niveau 4 aan de man worden gebracht, komt voort uit het ‘bèta mentality-model', dat hiermee nu voor het eerst in de praktijk wordt toegepast. Een gedeelde tweede prijs in de nationale uitverkiezing ‘Het beste van Pragma', illustreert dat de campagne veel waardering krijgt.

Techniekopleidingen in het beroepsonderwijs hebben te kampen met een terugloop in aanmeldingen, terwijl het bedrijfsleven de komende jaren juist meer technisch geschoolde medewerkers nodig heeft. Vooral op middenkaderniveau moeten er meer afgestudeerden komen met een afgeronde niveau 4-opleiding. Dit probleem wordt landelijk onderkend en is nader geanalyseerd.

Het imago van techniek (‘vies werk', ‘slecht betaald', ‘slechte arbeidsomstandigheden', ‘geen status') zorgt ervoor dat bijna alleen de zogenaamde concrete bèta's kiezen voor een technische opleiding. Om zicht te krijgen op de keuzemotieven van jongeren met betrekking tot techniek, heeft het Platform Betatechniek het ‘bèta mentality-model' laten ontwikkelen. Dit model verdeelt jongeren in vier groepen voor wat betreft hun houding ten opzichte van techniek: concrete bèta's (‘ik ben technisch, dus kies ik voor een technische opleiding'), carrièrebèta's (‘status en carrièrekansen zijn voor mij belangrijker dan de wens om per se in een bepaalde branche te gaan werken), geïnteresseerde generalisten (‘ik wil mezelf ontplooien, mensen helpen en van nut zijn voor de maatschappij') en non-bèta's (‘ik sluit een toekomst in de techniek per definitie uit'). BOOM kreeg opdracht om te adviseren over de wijze waarop het ‘bèta mentality-model' toepasbaar is in de werving van ict- en techniekleerlingen voor ROC Zeeland.

Senior communicatieadviseur Joop Maas: “Na een onderzoeks- en adviestraject hebben we vastgesteld dat de externe communicatie zich moet splitsen. De niveau 1, 2 en 3-opleidingen kunnen zich volledig blijven richten op de concrete bèta's, waarbij de voor hen herkenbare en aantrekkelijke stereotypen duidelijk naar voren moeten komen. Denk daarbij aan machines, steeksleutels, elektrokabels en noem maar op. Eigenlijk precies de manier waarop het altijd al gebeurt, als het over techniek en ict gaat. De aanwas van extra leerlingen voor de niveau 4-opleidingen is te verkrijgen vanuit andere groepen jongeren: de carrièrebèta's en geïnteresseerde generalisten. Zij mogen op geen enkele manier in aanraking komen met de stereotypen van techniek en juist wél met de voor hen zo belangrijke toekomstperspectieven die opleidingen in de techniek zeer zeker te bieden hebben”.

Gebleken is dat bij deze twee jongerengroepen de interesse voor ict en techniek latent aanwezig is. In principe vinden ze techniek wel interessant, maar door de vooroordelen en door de onbekendheid zien ze het bijna nooit als hun eigen toekomst. Het nieuwe communicatieconcept doorbreekt dat. Het toont in woord en beeld aansprekende perspectieven, waarvan meteen duidelijk is dat deze met een technische opleiding binnen handbereik liggen. Een zestal jongens en meiden – die door jongeren zelf werden geselecteerd – worden in de visuele communicatie als rolmodellen gepresenteerd. Daarbij is het statement veelzeggend: ‘Weet wat je wordt met Techknowlogy'. Door het woord ‘techniek' op die manier te verbinden met het begrip ‘kennis', wordt techniek op een geheel nieuwe en voor de doelgroepen interessante wijze gepresenteerd. Joop Maas: “Juist de kenmerken van techniek die voor hen relevant zijn na een niveau 4-opleiding komen hierin naar voren, zoals een goed salaris, het meewerken aan een beter milieu, of het op een andere manier van betekenis zijn voor mens of maatschappij”.