Archief

Activerend klimaatplan Stad Antwerpen

Terwijl eind vorig jaar in Parijs tijdens de conferentie COP21 volop werd vergaderd over het nieuwe klimaatverdrag van de Verenigde Naties, publiceerde Stad Antwerpen haar eigen klimaatplan. De stad heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn en positioneert zich als voorbeeldstad in de strijd tegen klimaatverandering. Inwoners, ondernemers en toeristen kunnen hieraan een steentje bijdragen.

2050 is nog ver weg. Daarom gaat de Scheldestad stap voor stap te werk en zijn eerst de doelstellingen tot 2020 geconcretiseerd in een klimaatbeleidsplan. Om de doelen in het beleidsplan te behalen, is het belangrijk dat inwoners, ondernemers en toeristen zich bewust worden van de problematiek en hun rol in de strijd tegen de klimaatverandering. Stad Antwerpen nam daarom vorig najaar BOOM Communicatie in de arm om het klimaatbeleidsplan om te vormen tot een activerende online publicatie.

Het beleidsplan dat als vertrekpunt diende, was te kenmerken als een beleidsdocument voor bestuurders en ingewijden. Om het voor een breder publiek toegankelijk te maken en daadwerkelijk aan te zetten tot actie, is gekozen voor een laagdrempelige benadering. De online brochure maakt concreet hoe inwoners, ondernemers en toeristen zelf kunnen bijdragen aan klimaatverbetering. Janneke van Dijk van BOOM Communicatie was als projectmanager verantwoordelijk voor de realisatie van de online publicatie: “We hebben in het online klimaatplan veel praktische en vaak eenvoudige tips opgenomen die inwoners, ondernemers en toeristen kunnen toepassen in het dagelijks leven. De meeste van die tips zijn niet alleen goed voor het milieu, maar zijn ook vriendelijk voor de portemonnee van de Antwerpenaar. Zo kunnen zij zelf het verschil maken, zowel voor zichzelf als voor de stad.”

Gemakkelijk navigeren
Doordat het plan interactief en klikbaar is, kunnen de lezers gemakkelijk door het plan navigeren en zoeken naar de onderwerpen die zij interessant vinden. Onderwerpen als het verlagen van co2, de rol van de stad en bedrijven, duurzame energiebronnen, energiezuinige huizen en duurzame mobiliteit komen aan bod. Janneke van Dijk: “Naast de uitleg over deze thema's hebben we ook gezocht naar inwoners en ondernemers die zich met aansprekende initiatieven weten te onderscheiden en in die zin een voorbeeld zijn voor anderen. Gelukkig waren er in Antwerpen al genoeg mensen te vinden die zich in het klein en in het groot actief inzetten voor een leefbaardere stad. Met deze publicatie hopen we hieraan een extra impuls te geven”.