Archief

Adformatie belicht fenomeen pitchenAso pitch‘Paal en perk aan online pitches'Reclamebureaus zien niets in gratis pitch

Enkele dagen na de column van BOOM-adviseur Joop Maas over ‘pitchen' op deze site, besteedt het vakblad Adformatie ruim aandacht aan dit onderwerp. Het geeft aan dat het thema binnen de branche een heet hangijzer is.

‘Paal en perk aan online pitches' en ‘Reclamebureaus zien niets in gratis pitch'. Het zijn twee pittige koppen in het vorige week verschenen weekblad Adformatie, dat zich richt op iedereen in de communicatie-, marketing-, reclame- en mediabranche. Ook de introcolumn in het blad heeft het onderwerp ‘bureaucompetities' als onderwerp gekozen met een niets aan verbeelding overlatende titel: ‘Aso pitch'. De drie betreffende artikelen uit Adformatie treft u hieronder aan. De column van senior communicatieadviseur Joop Maas is hier te lezen.

‘Geachte heer, mevrouw', staat boven het mailtje dat een bureaudirecteur vrijdag vol afkeer doorstuurde: ‘Vreselijk dit.' Het onpersoonlijke ‘geachte heer, mevrouw' stoorde hem nog het meest. De mail was afkomstig van een internetaanbieder op zoek naar een nieuw bureau. Zijn bureau was geselecteerd voor de longlist – hoe en waarom werd niet vermeld – en of hij/zij – ‘geachte heer, mevrouw' – de bijgevoegde vragenlijst maar even ingevuld wilde retourneren voor eventuele deelname aan een pitch.

De lijst geeft van vraag 1 a,b,c t/m vraag 7 a,b,c, blijk van een totaal gebrek aan voorkennis of zelfs maar de suggestie dat de potentiële nieuwe opdrachtgever zich verdiept heeft in de bureaus die hij op zijn longlist heeft gezet, en bovenal van een onwaarschijnlijk gebrek aan respect voor de geadresseerden.

De ondertekenaar van de mail – van de afdeling marketingcommunicatie – wilde Adformatie wel vertellen dat tien bureaus deze uitnodiging hebben gekregen en dat ze geselecteerd zijn met behulp van ‘externe en interne bronnen'. Maar hij wilde niets kwijt over de procedure of het type bureau dat gezocht wordt. Wel gaf hij de namen van de twee huidige bureaus.

Zouden zij van de mail op de hoogte zijn? Dan hoop ik dat ze blij zijn dat ze van deze klant zijn verlost. Dit overstijgt de in recessietijd gebruikelijke ‘pitchperikelen' van afnemende klantentrouw, een toename van heroverwegingen aan opdrachtgeverskant en van pitches voor relatief kleine projecten. Dit valt in de door Sire geïntroduceerde categorie onbewustasociaal.nl.

Gelukkig wordt op deze manier het kaf wel heel gemakkelijk zichtbaar van het koren gescheiden.

Astrid Prummel

 

Opdrachtgevers betrekken steeds meer bureaus bij deelname aan pitches. Het Platform Internet Bureaus Nederland (PIBN) wil maatregelen.

Binnen de bureauwereld heerst al langer de nodige onvrede over de gang van zaken rond enkele grote aanbestedingstrajecten. Zo wordt er nog altijd nagepraat over de pitch van Vodafone; hier werden in eerste instantie 18 bureaus uitgenodigd om werk in te zenden. Voor een redesign van de NS website werden zelfs 25 (!) bureaus uitgenodigd om te reageren. Insiders betwijfelen of het ooit de bedoeling was om een nieuw bureau te selecteren en of NS volgens de Europese aanbestedingsregels wel verplicht was om een openbare pitch uit te schrijven. Uiteindelijk ging de opdracht gewoon naar Lost Boys, het vaste bureau van NS.

De directeur van een groot internetbureau beklaagt zich over het gemak waarmee opdrachtgevers een bureau uitnodigen voor pitches. ‘Opdrachtgevers weten gewoon niet goed wat ze willen. Bij wijze van oriëntatie nodigen ze zoveel mogelijk bureaus uit om mee te doen, in sommige gevallen zonder dat er zekerheid bestaat of het aanbestedingstraject wel tot een opdracht zal leiden. Voor een pitchtraject loop je op de toppen van je kunnen. Het kost minimaal tienduizend euro om mee te doen.'

Het PIBN onderschrijft de groeiende problematiek rond aanbestedingen. De nieuwe PIBN-directeur Jonas Nouwen signaleert een sterke toename van het aantal pitches. Daarbij worden er vaak ook meerdere bureaus uitgenodigd. Niet ongebruikelijk is dat er tien of zelfs meer partijen betrokken zijn bij een pitch. ‘Het meest stuitende' is wat hem betreft nog wel dat er het afgelopen jaar pitches zijn uitgeschreven waar uiteindelijk ook een winnaar uitkomt, maar waarna er niets meer gebeurt. De klant vergeet dat het veel geld kost om met een pitch mee te doen.'

Verdubbeling
Nouwen benadrukt dat hij niets heeft tegen het fenomeen pitches. ‘Pitches horen bij de reclamebureau- én internetwereld. Het is een prima manier om een bureau te selecteren, maar je moet wel weten wat je wilt. Nu zie je dat steeds meer partijen aanschuiven, wat leidt tot een verdubbeling van het aantal bureaus dat meedoet.'

Ook komt het nogal eens voor dat opdrachtgevers om de verkeerde redenen pitchen. Nouwen: ‘Vaak gaat het er niet eens om een bureau voor de langere termijn te kiezen, maar zoeken ze gewoon een bureau voor een project. Als je als bureau voor iedere opdracht opnieuw dat traject ingaat, moet je je afvragen of dat in financieel opzicht uit kan.'

Nouwen vermoedt dat de sterke toename van het aantal pitches, ook verband houdt met de economische crisis. Daarbij zouden internetbureaus onder invloed van de crisis ook eerder geneigd zijn om ‘te doen wat er van ze gevraagd wordt'.

Wildgroei
De problematiek rond de wildgroei van pitches speelt wat de PIBN-directeur betreft niet specifiek voor de internetbureaus. Ook de reclamebureaus hebben er mee te maken. Maar het probleem is in de online sector wel extra sterk voelbaar. Nouwen wijdt dit aan het gebrek aan transparantie in de branche. Verhoging van de kennis bij de klanten is dan ook de belangrijkste remedie. Nouwen verklaart graag het gesprek te willen aangaan met klanten.

Ook zal het PIBN zich sterk maken voor het naleven van de eigen pitchrichtlijnen. Niet alleen de bureauwereld heeft baat bij een beter pitchgedrag; uiteindelijk is de situatie ook niet bevredigend voor opdrachtgevers, weet Nouwen: ‘Hoe beter je van te voren bedenkt wat je wilt bereiken, hoe groter de kans dat je aan het eind van het pitchtraject een bureau vindt dat aansluit op je wensen.'

Reclamebureaus staan doorgaans niet te trappelen om creatief werk te leveren zonder te kunnen factureren. Ondanks jarenlang, vaak lijdzaam verzet, bestaat het fenomeen van de onbetaalde pitch nog steeds.

Herbert van Hoogdalem, ‘enfant terrible' van de reclamewereld en creatief directeur van Purple Cows Unlimited, moet er niets van hebben. Naar aanleiding van het verzoek om met drie andere bureaus mee te doen aan een gratis pitch, formuleerde hij een venijnig antwoord en plaatste dat online. Het stuk leverde inmiddels behoorlijk wat reacties op, de meeste zijn tegen. (zie: http://tinyurl.com/y8pwzkc).

Bron: Adformatie, jaargang 37/nr. 46.