Archief

Afgestemde voorlichting over opleidingen

Op het eerste gezicht lijkt het aanbod van onderwijsinstellingen homogeen, omdat ze slechts één product aanbieden: opleidingen. Maar omdat die opleidingen bedoeld zijn voor compleet verschillende groepen jongeren én volwassenen, is de informatievoorziening niet eenduidig aan te bieden. Zo richt elke opleiding zich op een ander type student, verschillen de beroepenvelden enorm en zijn er verschillende toelatingscriteria. Om het voorlichtingsmateriaal goed af te stemmen, heeft Scalda de diversiteit in het opleidingsaanbod als uitgangspunt genomen. Scalda brengt nu per opleiding onder de aandacht wat de belangrijkste kenmerken zijn en welke studenten het best bij de opleiding passen.

Na de fusie van ROC Zeeland en ROC Westerschelde tot Scalda is er gekozen voor een structuur met een stevige corporate organisatie en 11 colleges die zich nadrukkelijk richten op de branches waartoe zij opleiden. Die colleges stemmen hun voorlichtingsmateriaal graag zo goed mogelijk af op de beroepspraktijk, om toekomstige studenten een reëel beeld te schetsen van wat hen straks te wachten staat. Scalda vindt het namelijk belangrijk dat jongeren al in een vroegtijdig stadium een beeld krijgen van een opleiding en het daarbij horende werkveld, zodat ze tijdens de opleiding niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Anders is de kans aanwezig dat ze tussentijds overstappen naar een andere opleiding of er zelfs helemaal mee stoppen.

Test Je Toekomst
Het beperken van de uitval van studenten is speerpunt in het beleid van Scalda. Eén van de maatregelen die hiervoor is genomen, is een verplicht assessment voorafgaand aan elke studie. Daarmee wordt duidelijk of de motivatie en talenten van de student ook daadwerkelijk aansluiten bij de gekozen opleiding. De resultaten van het assessment worden in een intakegesprek uitgebreid besproken. Vanuit de gedachte dat het belangrijk is om jongeren al vroegtijdig een goed beeld te geven van hun toekomstige werkveld, is BOOM Communicatie enkele jaren geleden al gestart met de wervingscampagne ‘Test Je Toekomst' voor Scalda. In die campagne staan de intrinsieke en extrinsieke drijfveren van jongeren centraal. Door middel van een online toekomsttest krijgen zij zicht op de manier waarop zij wel of juist niet matchen met een toekomstig beroep. Dit verhoogt de kans op het maken van een juiste opleidingskeuze.

Eenheid in verscheidenheid
Geheel passend in die aanpak presenteren de colleges van Scalda gericht voorlichtingsmateriaal over hun verschillende opleidingen. De 78 opleidingsleaflets die BOOM hiervoor ontwikkeld heeft, geven ieder een beeld van het eigen beroepenveld en de kenmerkende eigenschappen van de opleiding. Ze kunnen afzonderlijk verstrekt worden, of gebundeld in een map per college. Het materiaal laat zich kenmerken als ‘eenheid in verscheidenheid', omdat ieder college de mogelijkheid heeft te focussen op haar eigenheid en opleidingsspecifieke kenmerken, terwijl het eindresultaat onmiskenbaar Scalda uitdraagt en daarom ook gezamenlijk verstrekt kan worden aan decanen van 'toeleverende' scholen.