Archief

Afgestemde werving groep 8-leerling

Nergens veranderen doelgroepen zo snel als in het voortgezet onderwijs. Elk schooljaar oriënteert weer een nieuwe lichting basisschoolleerlingen zich op hun vervolgschool. Een generatie die altijd weer net iets anders is dan de vorige. Binnen een paar jaar richt de werving van scholen in het voortgezet onderwijs zich dus op een compleet andere populatie, met specifieke kenmerken en een eigen wereldbeeld. Voor scholen is het belangrijk om aansluiting te blijven vinden met die steeds veranderende groep kinderen en hun ouders of verzorgers.

Christelijke Scholengemeenschap (CSG) Willem van Oranje in Oud-Beijerland heeft al jaren een sterke positie binnen de krimpregio* Hoeksche Waard. De school beschikt over de beste schoolresultaten uit de regio en heeft een goede reputatie opgebouwd bij de eigen achterban, die bestaat uit leerlingen, oud-leerlingen en hun ouders en verzorgers. Ook blijft de instroom van de scholengemeenschap op peil, omdat zij vanuit een duidelijke positionering ** en een helder schoolprofiel werk maakt van de profilering.

Positieve ervaringen

De scholengemeenschap neemt ook dit jaar volop deel aan onderwijsmarkten en organiseert daarnaast open avonden, een informatieavond en kennismakingsactiviteiten. De school draagt daar de specifieke kwaliteiten en kenmerken actief uit. David Westveer, strategy director bij BOOM Communicatie, ondersteunt de school bij het inrichten van deze voorlichtings- en wervingsactiviteiten: “Wij geven samen met CSG Willem van Oranje invulling aan de communicatie en werving van de school. Daarbij sturen we op het versterken van het communicatieve vermogen naar potentiële leerlingen. Daarnaast ondersteunen wij bij de ontwikkeling van communicatie-activiteiten en effectieve werving en adviseren en begeleiden wij bij de uitrol hiervan”.

 

Tijdens onze open dagen dragen wij vanuit de ontwikkelde communicatiestrategie nadrukkelijk uit dat wij staan voor uitdagend onderwijs.

André van Herk (Christelijke Scholengemeenschap Willem van Oranje)

 

Brug slaan naar potentiële leerlingen

André van Herk, directeur stafkantoor bij CSG Willem van Oranje, geeft aan dat de scholengemeenschap er alles aan doet om een effectieve brug te slaan naar leerlingen: “Tijdens onze open dagen dragen wij vanuit de ontwikkelde communicatiestrategie nadrukkelijk uit dat wij staan voor uitdagend onderwijs. Bijvoorbeeld door onze talenturen, ons tweetalige onderwijs en onze specifieke onderwijsaanpak toe te lichten, maar ook met kennismakingsactiviteiten waarmee potentiële leerlingen een positieve ervaring opdoen die past bij het onderwijs dat wij bieden. Daarvoor zetten de collega’s uit de secties zich enorm in en laten we ook onze huidige leerlingen hun ervaringen delen. Dit wordt door potentiële leerlingen en hun ouders als erg waardevol ervaren”. De school pakt ook andere wervingsactiviteiten doelgroepgericht op. Voor ouders en verzorgers is er bijvoorbeeld een voorlichtingsavond met specifiek op hen afgestemde informatie. En tijdens voorlichtingspresentaties op basisscholen delen leerlingen van CSG Willem van Oranje hun eigen ervaringen, zodat de basisschoolleerlingen een goed beeld krijgen van de school en van de jongeren die daar onderwijs volgen. 
 

Twee soorten scholen

David Westveer ziet in de praktijk in grote lijnen twee soorten scholen: “Ik zie binnen het voortgezet onderwijs scholen die hun communicatie en werving jarenlang hetzelfde houden en scholen die continu aansluiting zoeken bij ‘de kinderen van nu’ én bij hun ouders of verzorgers”. Volgens Westveer is niet willen veranderen geen optie, omdat de doelgroepen continu in beweging blijven. Evenmin raadt hij aan om maar aan elke trend mee te doen. Alleen maar activiteiten organiseren die in de gunst vallen bij een doelgroep, is een slecht plan: “Het is de kunst om balans te vinden. De eigen identiteit van een school moet leidend zijn in alle werving, voorlichting en communicatie. Daarnaast is het zaak om toon, vorm en inhoud af te stemmen op de doelgroep. Dan pas is een school geloofwaardig, interessant én relevant voor de groep 8-leerlingen en hun ouders”.

Lees ook: 30% meer instroom door interventie

* De afgelopen jaren heeft ongeveer 40% van de middelbare scholen te maken gehad met een lagere instroom van leerlingen door het landelijk dalende aantal kinderen. Verwacht wordt dat in 2019 maar liefst 80% van de scholen in het voortgezet onderwijs met deze vermindering van het leerlingaantal te maken krijgt. De daling is hardnekkig en houdt waarschijnlijk aan tot 2028. Tot dat jaar is de verwachte daling van de instroom in totaal 12%. Deze daling is niet gelijk over het land verdeeld; regionaal gezien zijn er grote verschillen. Bron: Rijksoverheid.nl.

** BOOM Communicatie voerde eerder voor CSG Willem van Oranje een kwalitatief communicatieonderzoek uit naar het imago van de scholengemeenschap en scherpte vervolgens de positionering van de school aan. Leerlingen, docenten, medewerkers, ouders/verzorgers en toeleverende scholen werden tijdens kwalitatieve onderzoeken bevraagd. Uit de verzamelde onderzoeksgegevens is vervolgens samen met een werkgroep – waarin alle geledingen van de school en enkele ouders betrokken waren – de (merk)positionering van de school bepaald. BOOM Communicatie optimaliseerde op basis van de positionering de communicatie- en wervingsactiviteiten van de school, ondersteunde de school met een detachering en bedde als kwartiermaker de werkzaamheden op het gebied van communicatie en werving binnen de school in.