Archief

Afname gebruik Internet Explorer

Het wereldwijde marktaandeel van Microsofts webbrowser Internet Explorer is afgenomen tot onder de 60 procent. Dat blijkt uit recente cijfers van Net Applications.

Volgens Net Applications is Internet Explorer met een marktaandeel van 59,95 procent nog wel marktleider, maar ziet concurrenten Firefox en Google Chrome dichterbij komen. In april van dit jaar is Firefox bij 24,59 procent van de internetters in gebruik. Chrome heeft inmiddels een marktaandeel van 6,73 procent.

Het marktaandeel van Internet Explorer was niet zo laag sinds begin 1999. Destijds was IE bezig aan een opmars en verdrong de webbrowser Netscape van de eerste plaats. Nu kalft het marktaandeel van Microsofts webbrowser geleidelijk af.

Daling
BOOM-adviseur David Westveer denkt dat het marktaandeel van Internet Explorer op korte termijn verder zal dalen: “Hoewel een duidelijke oorzaak voor de daling van het gebruik van Internet Explorer niet direct is te verklaren, is het aannemelijk dat de opkomst van concurrerende browsers onder andere het gevolg is van regelgeving van de Europese Unie. Sinds kort krijgen computergebruikers binnen de Europese Unie een verplicht browserkeuzescherm te zien bij de configuratie van een nieuwe computer.”

Volgens Westveer kunnen er tevens andere factoren een rol spelen. Westveer meent dat Internet Explorer ook te maken heeft met een verzadigde markt: “Ieder product kent een bepaalde levenscyclus. Na een stijging van het marktaandeel volgt een consolidatiefase en uiteindelijk een neergang. Ik durf de stelling wel aan dat er ten opzichte van de huidige versies van Internet Explorer een bepaalde verzadiging is waar te nemen. Mensen willen ook wel eens wat anders en zetten zich, zodra dat mogelijk is, af tegen een monopoliepositie. IE heeft jarenlang met bestaande technologie de markt gedomineerd. Dat heeft de nodige sympathie, maar ook aversie opgeleverd. Nu hoogwaardige technologische alternatieven beschikbaar zijn in de vorm van Firefox, Safari en Chrome, maken groepen internetgebruikers een switch.”   

Browsercompatibiliteit
Hoewel er mondiale standaarden zijn ontwikkeld voor de presentatie van websites, kunnen websites door beschikbare browsers op uiteenlopende wijze worden gepresenteerd. Volgens Westveer is het zaak om tijdens de ontwikkeling van een website hier op te letten: “Dat aspect wordt in de praktijk nogal eens vergeten. Het is zinvol om functionaliteiten en inhoud binnen de beschikbare browsers te testen op consistente presentatie en foutloze werking.”  

Geraadpleegde bron: Nu.nl