Archief

Antwerpen brengt klimaatplan in praktijk

De wereldwijde klimaatverandering noopt overheden tot het ontwikkelen van groen beleid. Zo streeft Stad Antwerpen ernaar om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat startte met het opstellen van een haalbaar klimaatplan. Nu dat beleidsstuk er ligt, is er een vertaalslag nodig om bedrijven en inwoners te informeren en te activeren.

BOOM Communicatie heeft van Stad Antwerpen opdracht gekregen deze vertaalslag te maken in de vorm van een online brochure voor bedrijven en inwoners van de Scheldestad. Een leesbare samenvatting van het ambtelijke klimaatplan, praktische tips en aansprekende testimonials in de brochure moeten ervoor zorgen dat de Antwerpenaar zich niet alleen achter het klimaatplan schaart, maar daar ook een wezenlijke bijdrage aan gaat leveren. Projectleider Riona Dietvorst-Doolaard van BOOM Communicatie: “Om dat waar te maken, vormen we de beleidsteksten om tot begrijpelijke taal en infographics, die ondernemers en inwoners het belang van de klimaatdoelstellingen doen inzien. Met veel praktische tips reiken we suggesties aan om als individu of bedrijf het verschil te kunnen maken – zowel voor de stad Antwerpen als voor zichzelf. Milieubewuster leven en werken leidt tot een leefbaardere stad en levert meteen interessante energiebesparingen op die in de porte-monnee voelbaar zijn.”

Momenteel wordt gewerkt aan de realisatie van de online brochure: het schrijven van de teksten, het verzamelen van testimonials van burgers en ondernemers met op het klimaat gerichte initiatieven, de fotografie, het uitwerken van infographics en het ontwikkelen van het grafische design.