Archief

Augmented Reality wordt realiteit

Met augmented reality (AR) worden computergemaakte beelden als extra laag over livebeelden geprojecteerd. Het is vergelijkbaar met het vizier van straaljagerpiloten waarop informatie wordt geprojecteerd over de locatie van doelwitten. Op een aantal technische barrières na lijken de wereld en de techniek van met name mobiele telefonie klaar voor een definitieve doorbraak op de consumentenmarkt.

De eerste toepassingen van AR dateren uit de jaren '60 in de genoemde helmtechnologie van piloten. Herkenbare hedendaagse toepassingen zijn terug te vinden in de sport. Tijdens voetbalwedstrijden worden virtuele reclameborden naast het doel geprojecteerd. Op de Olympische Spelen van 2010 werd tijdens het schaatstoernooi een lijn op het ijs geprojecteerd die de afstand van een schaatser ten opzichte van de nummer één visualiseerde.

Smartphones en webcams
De AR-hype manifesteert zich met name op smartphones en webcamtoepassingen. Het beeld dat met de camera wordt vastgelegd kan met gebruik van AR worden verrijkt met allerlei content, zoals afbeeldingen of teksten. Een mobiele browser maakt het middels GPS mogelijk zogenoemde ‘points of interest (POI)' weer te geven op het beeldscherm van een smartphone. Deze POI's kunnen vervolgens nader worden verkend door de gebruiker.

Het valt goed te verklaren waarom met name de mobiele telefonie geschikt is voor applicaties met AR. Allereerst heeft men de telefoon vrijwel altijd op zak. Daarnaast maken smartphones het mogelijk AR location-based te maken. “De telefoon 'weet' waar je bent en kan data in het beeldscherm weergeven die op dat moment relevant is voor die plaats. Dat maakt AR interessant voor marketeers, maar ook om festival- of pretparkbezoekers met gebruikmaking van QR-codes te voorzien van informatie over wachttijden, looproutes en interessante achtergrondinformatie”, legt communicatieadviseur Roderik Wijkstra van BOOM Communicatie uit.

De mogelijkheden nemen snel toe en worden daarmee steeds interessanter voor diverse werkvelden, zoals marketing, toerisme, onderwijs, industrie, magazijnbeheer en bouw. In de bouwwereld bijvoorbeeld kunnen projectontwikkelaars omwonenden en geïnteresseerden de impact van bouwplannen in een vroeg stadium laten zien.

Location-based marketing
Het is technisch mogelijk een winkel of zelfs een product als POI te presenteren. Warenhuizen kunnen bij regen hun paraplu's in de aanbieding doen en dit op het beeldscherm kenbaar maken met een pijl naar het dichtstbijzijnde verkooppunt. Makelaars kunnen huizen als POI in de stad tonen. Mensen kunnen dan terwijl ze door de stad lopen met behulp van de smartphone zien wie de aanbieder van de woning is, wat de woning kost, wanneer het gebouwd is, etc. In winkels kan met een app(licatie) een product in beeld worden genomen, dat wordt herkend en op prijs wordt vergeleken met andere verkooppunten. Deze laatstgenoemde interactieve technologie, gebaseerd op beeldherkenning, is op dit moment nog niet uitontwikkeld beschikbaar voor de consumentenmarkt, maar zal niet lang op zich laten wachten.

Toekomstmuziek
Een groot probleem waar ontwikkelaars van AR-applicaties mee worstelen, is dat AR de accu van de smartphone zwaar belast. Wijkstra legt uit: “Alle functionaliteiten van het toestel worden maximaal gebruikt. Daarnaast kan het gebruik in het buitenland een erg kostbare aangelegenheid zijn wanneer data gedownload wordt via de Nederlandse netwerkprovider”.

Het zal nog even duren voor AR door de grote massa wordt geadopteerd. Zo beschikt lang nog niet iedereen over een smartphone. Maar dat de mogelijkheden voor vele doelgroepen enorm zijn, staat vast. Image recognition, waarbij de camera producten herkent (schoenen) en een applicatie daar relevantie informatie bij toont (goedkoopste aanbieder in de buurt), is in volle ontwikkeling en zal het vermarkten doen versnellen. Ook branded-AR, waarbij de consument bijvoorbeeld alleen verkooppunten van Coca Cola als POI getoond krijgt in plaats van alle horecagelegenheden in de stad, zal het bedrijfsleven stimuleren AR te omarmen.