Archief

Badplaats Domburg bepaalt positie

Gisteren is aan Domburg de officiële status van badplaats verstrekt. Deze titel is uitgereikt door de European Spas Association (ESPA) na uitvoerig wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van het zeewater, de klimatologische omstandigheden en aanwezige mineralen. Met de badplaatsstatus kan Domburg zich nadrukkelijker profileren in de markt van het gezondheidstoerisme.

De status van badplaats biedt het bij toeristen alom bekende Domburg nieuwe kansen. Het is daarbij zaak om focus aan te brengen in die mogelijkheden en de juiste verbindingen te maken met het toeristisch-recreatieve product dat Domburg momenteel aanbiedt. Voor die exercitie hebben de gemeente Veere en de gezamenlijke ondernemers in Domburg (Ondernemers Badplaats Domburg) een beroep gedaan op BOOM Communicatie. Momenteel zijn de werkzaamheden hiervoor in volle gang. Na een verkennende analyse en een positioneringsessie met ondernemers, gemeente en andere belanghebbenden, komt BOOM binnenkort met een advies over de merkpositie van Domburg. Op basis hiervan kan werk gemaakt worden van de doorontwikkeling van het toeristische product én van een gerichte profileringswijze. Het is daarbij de wens om te komen tot een verbreding van het toeristenseizoen.