Archief

Beeldbank voor Technum

Het technische onderwijscentrum Technum in Vlissingen beschikt sinds kort over een beeldbank waaruit de organisatie relevant en hoogwaardig fotomateriaal kan putten. BOOM® voerde de regie over de samenstelling van een collectie beeldmateriaal waarmee het onderwijscentrum voortaan op een professionele, consistente en effectieve wijze invulling kan geven aan allerlei communicatie-uitingen en wervingsactiviteiten.

“Communicatiemiddelen waarbij gebruik is gemaakt van irrelevant en ondeugdelijk beeldmateriaal zijn in de regel ineffectief” zegt communicatieadviseur David Westveer. “Afstemmen op de doelgroep is ontzettend belangrijk. Uit onderzoek op het gebied van consumentengedrag blijkt dat afgestemde communicatiemiddelen effectiever zijn. Een doelgroep behoort zich te kunnen identificeren met het aangereikte beeldmateriaal. Tot de verbeelding sprekende foto’s leiden sneller tot een positieve houding. Men moet zichzelf in het plaatje kunnen plaatsen. Door integratie vindt er een cognitieve verandering plaats en kunnen beslissingen worden beïnvloed.”


Een belangrijke communicatiedoelstelling van Technum is om jongeren te enthousiasmeren voor technisch georiënteerde opleidingen en beroepen.  Daarnaast wil Technum ieder jaar jongeren werven voor de technische opleidingen die binnen het centrum worden aangeboden.


“Met de beeldbank heeft Technum een instrument om daar gericht aan te werken. De organisatie kan met deze set van foto’s prima uit de voeten” aldus David Westveer. “De afbeeldingen laten jongeren zien in een actieve en prikkelende leeromgeving. Hiermee sluit Technum aan bij de belevingswereld van jongeren. Daarnaast is heel bewust omgegaan met de communicatieve en narritatieve aspecten van beeld. Welk verhaal willen we vertellen? Wat zijn de communicatiedoelstellingen? Bij aanvang van het traject is nagedacht over die vragen. Door die doordachte werkwijze en het gericht aansturen van Limit Fotografie tijdens de realisatiefase communiceert het eindproduct innovatie, onderwijs, plezier, uitdaging en ontwikkeling. De organisatie kan nu dus geheel zelfstandig een weloverwogen keuze voor een effectief communicerend beeld maken.”

Meer informatie over Technum: www.technum.nl.