Archief

Begrip en vertrouwen van Rabobank

Een duurzame relatie aangaan met (nieuwe) klanten. Dat is de ambitieuze doelstelling die Rabobank Schiedam-Vlaardingen zichzelf stelt. De campagne die hier een belangrijke bijdrage aan moet leveren is momenteel in volle gang.

Door middel van een bureaucompetitie werd BOOM Communicatie geselecteerd om invulling te geven aan een nieuw te voeren campagne. BOOM heeft inmiddels het communicatieconcept ontwikkeld waar Rabobank Schiedam-Vlaardingen het komende jaar zijn klantcommunicatie op gaat baseren. Het concept speelt in op het vertrouwen dat de Rabobank heeft verworven bij de consument. De bank is namelijk veruit het sterkste financiële merk van Nederland. De campagne zet dan ook in op de kernwaarden van de Rabobank: betrokken, dichtbij en toonaangevend.

Met een lokale direct mail-actie in combinatie met een sterke online campagne worden potentiële klanten op de hoogte gebracht van de extra service van de Rabobank. Daarnaast is het tonen van begrip voor de huidige financiële positie van de consument een belangrijke pijler van de campagne. De Rabobank kan daar vervolgens adviezen aan koppelen.

BOOM-adviseur Guido Gielen: “Een eerlijk en betrouwbaar advies is wat de Rabobank haar klanten geeft; dát is tevens de boodschap is die wij willen uitdragen via deze nieuwe campagne. Die advisering levert vervolgens een helder plaatje op die ieders beschikbare financiële mogelijkheden in kaart brengt”.