Archief

Belangenbehartigers samen na JEI-sessie

De Industriegroep Midden-Zeeland (IMZ) en de Kring van Werkgevers in de Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen gaan voortaan als één vereniging verder onder de naam PORTIZ: Port & Industry Zeeland. Door samen te gaan in één vereniging worden de krachten gebundeld, ontstaat er één aanspreekpunt en kan effectiever en efficiënter worden opgetreden voor de belangen van de aangesloten industriële- en havenbedrijven in het Sloegebied en de Kanaalzone.

De beide belangbehartigers besloten hun activiteiten te bundelen per 1 januari 2014. Ontwikkelde inzichten afkomstig uit een strategische JEI-sessie met BOOM Communicatie vormden de aanleiding om een fusie te verkennen.

Verrassende inzichten
De adviseurs van BOOM blikken terug op de JEI-sessie die achteraf als mijlpaal is aan te merken in de aanloop naar PORTIZ. Hans van den Boom, Algemeen directeur & Senior strategisch adviseur: “Op verzoek van de Kring van Werkgevers in de Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen hebben wij een strategische verkenning uitgevoerd middels een JEI-sessie. Met onze methodiek haalden wij in interactie met de deelnemers een scenario naar boven waarbij de Kring samen zou gaan met IMZ. Al snel bleek dit scenario een haalbare en wenselijke ontwikkeling”.

David Westveer, Strategy Director, licht nader toe: “Uit een uitgevoerde analyse bleek dat beide organisaties dezelfde doelstellingen nastreefden, namelijk de behartiging van de gemeenschappelijke en regionale belangen op economisch, sociaal en maatschappelijk gebied. De scope van beide organisaties was echter geografisch bepaald. Aangezien de doelstellingen van beide organisatie identiek waren, de belangen overeenkomstig en we hier praten over geografisch aansluitende gebieden, was het uiteindelijk logisch om een bundeling van krachten te verkennen”.

Van den Boom: “Het is mooi om te zien dat een JEI-sessie telkens opmerkelijke inzichten en uiteindelijk verrassende resultaten oplevert. Relevante ideeën en richtingen waar je in eerste instantie niet bij stilstaat, komen zo boven water en worden ook snel concreet. De ene keer leidt zo'n sessie tot splitsing van een bedrijf, in dit geval tot een fusie. Weer een andere keer tot verdergaande specialisatie of het aanscherpen van bestaande kernwaarden en -kwaliteiten. Keer op keer merken we wel dat onze methodiek een organisatie verder weet te brengen”.

Unaniem
Tijdens een gezamenlijke vergadering van de beide verenigingen in december 2013 werd met unanimiteit het besluit genomen om per 1 januari als één vereniging onder de naam PORTIZ te gaan werken. Inmiddels is de bundeling van krachten bekend gemaakt en de gezamenlijke naam en visie onthuld.

Daadkracht
Van den Boom is gecharmeerd van het ondernemende handelen van de besturen: “PORTIZ gaat daadkrachtig te werk. In de vergadering eind vorig jaar is een dagelijks bestuur gekozen met als voorzitter Alain Dufait (Cargill, Sas van Gent), vice voorzitter Rien Jonker (Eastman Chemical, Middelburg) en secretaris/penningmeester Wies Saman, die tevens secretaris van BZW Zeeland is. Inmiddels is de visie van PORTIZ dus al in beton gegoten en heeft BOOM Communicatie voor de fusieorganisatie een naam, een logo, grafische stijl, een animatiefilmpje en een splinternieuwe website ontwikkeld. Uit de voortvarendheid, het handelen en doelgerichte schakelen, blijkt dat PORTIZ echt werk maakt van een effectieve en efficiënte belangenbehartiging van de aangesloten industriële- en havenbedrijven in het Sloegebied en de Kanaalzone. Het blijkt nu al een effectieve en efficiënte bundeling van krachten!”.

Bij de vereniging PORTIZ zijn 35 bedrijven aangesloten. Zij vormen het hart van de industriële en logistieke bedrijvigheid in de Zeeuwse havengebieden. PORTIZ wil hét aanspreekpunt en dé belangenbehartiger zijn van de industriële- en havenbedrijven in haar werkgebied. Zie www.portiz.nl voor meer informatie.