Archief

Belangrijke trends voor online presence

Er is alvast één conclusie: met zomaar wat doen online, redt u het niet in 2014. Om uw organisatie of merk goed online te etaleren, heeft u een duidelijke strategie nodig en moet u keuzes maken. U kunt niet overal actief zijn. En waar u dat wel bent, zult u zich aan moeten passen aan de ongeschreven wetten die ieder medium heeft.

In hoe organisaties zich effectief online presenteren, zijn duidelijke trends waarneembaar. Die trends hebben vooral betrekking op de mobiele toegankelijkheid van informatie, de wijze waarop organisaties participeren in de social media, de vorm waarin informatie succesvol wordt overgebracht en de manier waarop het aanbieden van content een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen van organisaties. Hieronder worden deze trends puntsgewijs belicht.

Adaptive websites
‘Responsive' was in 2013 het toverwoord. Websites moesten zich kunnen schalen naar de formaten van alle belangrijke devices, zoals iPad, mini-iPad of smartphone. Die ontwikkeling heeft zich verder doorgezet. Daarbij is er niet alleen aandacht voor hoe websites passend en aantrekkelijk gepresenteerd kunnen worden op verschillende devices, maar ook voor welke content wel of niet per device aangeboden moet worden. Het werken met een laptop heeft vaak een heel ander doel en karakter dan het internetten met een tablet op schoot, 's avonds op de bank. Datzelfde geldt voor het raadplegen van internet via een smartphone. Door afgestemde content aan te bieden voor al deze verschillende gebruikstoepassingen, binnen een bij het device passende interface, wordt de gebruiker gefaciliteerd. Naar verwachting zullen er in 2014 steeds meer van zulke ‘adaptive' websites ontwikkeld worden. Met name voor mobiel gebruik, zonder alle ‘ballast' die op een gewone computer of laptop wel te zien is en dus zonder scrollbar waarmee van links naar rechts en van boven naar onder gegaan kan worden om alles volledig te kunnen bekijken.

Sociale netwerken
Een aantal jaar geleden was het nog vrij simpel. Er was LinkedIn, Twitter en Facebook. Deze social media zijn nu nog steeds grote spelers, maar ze hebben wel concurrentie gekregen van onder meer Pinterest, Google+, Tumblr en Instagram. Uit onderzoek van Global Web Index blijkt dat Facebook daalt in populariteit onder jongeren tussen de 16 en 19 jaar. Meer dan de helft van de Nederlandse jongeren die vorig jaar nog actief was op Facebook heeft nu zijn of haar profiel gewist. De reden hiervoor is vermoedelijk dat veel familieleden actief zijn op Facebook. Jongeren voelen zich gecontroleerd en stappen voornamelijk over naar Twitter en Instagram. Belangrijke informatie voor iedere organisatie die zich via online kanalen richt op deze jongerendoelgroep.

Image based content
Door de grote hoeveelheid berichten die per dag op ons netvlies verschijnen, is het onmogelijk om overal kennis van te nemen. Voor organisaties die zich online presenteren is het dus belangrijk om de inhoud eenvoudig en licht verteerbaar te maken. Leg de nadruk daarom op beeld. De meest succesvolle berichten bevatten een krachtig beeld dat gerelateerd is aan de inhoud van de boodschap. Dat kan een foto zijn, een filmpje of een infographic waarin beeld gecombineerd wordt met een minimale hoeveelheid tekst. Houd de content dus simpel en compact, zoals BOOM-ontwerper Jasper Rijk al in de zomer van 2013 aangaf in zijn column.

Contentmarketing
Contentmarketing is belangrijker dan ooit. Contentmarketing is het creëren of publiceren van content met als doel een relatie aan te gaan en/of te onderhouden met bestaande of potentiële klanten. Doelen hiervan zijn met name het bevestigen of wekken van vertrouwen en het verkrijgen van autoriteit. Het is een manier om herkend te worden als deskundige binnen een vakgebied en volgers te voorzien van de nodige informatie of kennis. Door contentmarketing gericht in te zetten, kunnen organisaties zich online onderscheiden en winnen aan relevantie onder doelgroepen. Zaak is dan wel dat er intern voldoende aandacht uitgaat naar kwalitatieve contentontwikkeling en dat er wordt gewerkt vanuit een planmatige aanpak. BOOM-adviseur David Westveer heeft hierover op deze website onlangs een adviesartikel geschreven.