Archief

Belastingsamenwerking stelt zich voor

De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) is per 1 januari 2012 belast met de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen in de regio West-Brabant. Het gezamenlijk heffen en innen van lokale belastingen door verschillende overheden zorgt voor duidelijkheid bij inwoners en bedrijven binnen de regio. Zij hebben voortaan één aanspreekpunt voor vragen, informatievoorziening en eventuele bezwaar- en beroepschriften.

Nadat afgelopen jaar de voorbereidingen werden getroffen om de uitvoering van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen in de Brabantse Delta onder te brengen bij de BWB, is de uitvoeringsdienst nu operationeel. Burgers en bedrijven merken de dienst daarom ook op, aangezien de BWB nu zichtbaar is in de maatschappij.

“De BWB verzorgt voor burgers en opdrachtgevers op een dienstverlenende, betrouwbare en transparante wijze de heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. Daarnaast voert de dienst de Wet WOZ uit”, zegt BOOM-adviseur Annemieke van Egmond. “De BWB wil een zo hoog mogelijke kwaliteit leveren tegen een zo laag mogelijke kostprijs en heeft oog voor de continuïteit van het belastingproces. Daarnaast heeft de organisatie een dienstverlenende houding naar burgers, bedrijven en deelnemende partijen. Deze uitgangspunten vormden ankerpunten voor de ontwikkeling van een toegankelijke en kwalitatieve profilering.”

BOOM ontwikkelde vorig jaar al een onderscheidend logo en huisstijl. Onlangs werden diverse promotionele uitingen opgeleverd. Van Egmond: “de BWB wordt steeds vaker zichtbaar. Wij hebben bijvoorbeeld recent een nieuwsbrief, een advertentieformat en een informatieleaflet ontwikkeld. Dit jaar verandert er nog niet zo heel veel. In 2012 ontvangen de inwoners van deze gemeenten en de binnen de gemeentes gevestigde bedrijven hun jaarlijkse aanslagen nog gewoon van hun gemeente en waterschap. Vanaf 2013 zullen zij hun aanslagen ook via de BWB ontvangen. Dat moet dit jaar met behulp van heldere communicatie duidelijk worden bij de inwoners en bedrijven binnen de regio.”

De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) verzorgt de belastingwerkzaamheden ten behoeve van gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor Waterschap Brabantse Delta en de gemeenten Alphen-Chaam, Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Halderberge, Oosterhout, Roosendaal en Woensdrecht. Denk daarbij aan zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing en diverse watersysteemheffingen (waterschapsbelastingen) en onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, honden- en toeristenbelasting (gemeentelijke belastingen).Ook voert de BWB voor een aantal gemeentes taken en werkzaamheden uit in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Meer informatie is te vinden op de website Bwbrabant.nl.