Archief

Benutten social media prioriteit in 2012

Het effectief benutten van social media is voor bijna de helft van de Nederlandse marketeers een prioriteit. Daarnaast zijn het centraal stellen van de klant en authenticiteit belangrijke trends in 2012. Dat blijkt uit de negende editie van het Marketingtrendonderzoek van Berenschot.

Social media
Uit de studie blijkt dat veel marketeers social media gebruiken om de eigen boodschap te vertellen. Zij zien social media als een relatief goedkoop middel voor het vergroten van naamsbekendheid, het verspreiden van content en het bereiken van specifieke doelgroepen (met name jongeren). De mogelijkheid tot dialoog met de klant blijft vooralsnog onderbenut. Met name marketeers in de industriële sector zeggen social media te gaan gebruiken vanwege de kostenvoordelen voor het marketingbudget.

Klant centraal
Marketeers willen volgens het onderzoek rechtstreeks in contact komen met klanten. Het bewustzijn dat merken en organisaties zich goed kunnen onderscheiden door de dialoog aan te gaan met consumenten neemt toe. Zo ziet circa 35 procent van de marketeers het centraal stellen van de klant als een belangrijke trend. In de financiële sector zegt bijna 50 procent op deze trend te gaan inzetten. De publieke sector scoort zeer laag als het gaat om het centraal stellen van de klant: slechts 25 procent van de marketeers noemt dit als prioriteit. Mario van Gastel, communicatieadviseur bij BOOM Communicatie, vindt de uitkomsten opvallend: “Marketeers vinden enerzijds de dialoog met de klant steeds belangrijker, maar laten anderzijds de mogelijkheden die social media hiertoe bieden onbenut. Men is duidelijk nog zoekende naar zowel een strategische benadering als een tactische invulling van dit fenomeen. Zeker ook in de publieke sector valt hier nog een wereld te winnen.”

Authenticiteit
Bij het onderwerp authenticiteit komt hetzelfde beeld naar voren. Deze trend staat binnen elke sector op de derde plaats, maar bij de marketeers in de publieke sector scoort de trend zeer laag (minder dan 10 procent). De respondenten geven aan dat zowel het centraal stellen van de klant als authenticiteit in de organisatie integraal moet worden aangepakt, zoals bij de ontwikkeling van producten, online activiteiten en bij het management. Van Gastel: “Authentieke organisaties baseren hun gedrag en communicatie op hun eigen identiteit, op waarden die structureel gedragen worden door alle medewerkers. Zo kun je als organisatie altijd waarmaken wat je beloofd. Nu het consumentenvertrouwen al lange tijd onder zware druk staat, is het geen wonder dat marketeers streven naar meer authenticiteit.”

Invloed
Andere marketingtrends die door de respondenten in het onderzoek worden genoemd zijn ‘mobile marketing' (26 procent), 'innovatie' (20 procent) en ‘accountability' (19 procent). De marketeers verwachten dat de trends voornamelijk invloed zullen hebben op promotie (63 procent) en productontwikkeling (44 procent).

Over het onderzoek
Het Marketingtrendonderzoek van Berenschot brengt centrale ontwikkelingen op het gebied van marketing in kaart. Daarnaast levert de studie informatie op over verschillen in trends tussen sectoren en voorbeelden over het benutten van trends in de praktijk. Aan het onderzoek namen ruim 700 marketeers deel, verdeeld over de sectoren retail, industrie, zakelijke dienstverlening, financiële dienstverlening, maatschappelijke organisaties en de publieke sector.

Geraadpleegde bron: Berenschot.nl.