Archief

Beoordeling websites overheid

Onder de naam Overheid.nl Monitor zijn de ontwikkelingen in kaart gebracht op het terrein van de digitale dienstverlening door overheden. De websites van gemeenten, provincies en waterschappen zijn beoordeeld op een aantal standaardcriteria, transparantie en toegankelijkheid. Dit jaar wegen de onderdelen elektronische dienstverlening, burgerbetrokkenheid en participatie zwaarder mee in de beoordeling.

Het onderzoek vindt plaats in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De grootste stijger in de ranglijst van gemeenten in 2008 is de gemeente Meppel, die 208 plaatsen is gestegen en nu op nummer 6 staat. Dordrecht blijft stevig op de tweede positie staan. Dordrecht onderscheidt zich binnen de top 10 met name door haar hoge score op toegankelijkheid en is samen met Papendrecht (nummer 37) en Schijndel (nummer 182) de enige gemeente met meer dan een 90% score op toegankelijkheid. Nieuwkomers in de top 10 zijn Eindhoven, Helmond, Tilburg en Heusden. De gemeenten Enschede, Rotterdam en Woerden kwamen al voor in de top 10. 

Bron: www.minbzk.nl