Archief

Bepaal jezelf in 2011

BOOM wenst iedereen een heel voorspoedig 2011. Om die reden is een nieuwjaarsboodschap verzonden naar klanten, relaties en leveranciers. Daarin is het belang benadrukt in het komende jaar vanuit de eigen identiteit te blijven communiceren om succesvol te zijn. Met de tool ‘Bepaal jezelf' kan middels archetypen een indicatie worden gegeven van kenmerkende eigenschappen die een merk, persoon of organisatie heeft.

‘Bepaal jezelf' is gebaseerd op de archetypen van Carl Gustav Jung. Volgens Jung beïnvloeden onbewuste ambities en aspiraties, die zich in elk individu bevinden, het gedrag van mensen. Sterke beelden zijn door onze voorouders op ons overgedragen. Deze beelden bieden gedragsmogelijkheden waarmee we kunnen overleven. Jung noemt de inhoud van deze beelden ‘archetypen'. In bepaalde situaties worden de archetypen geactiveerd, zodra ze worden herkend en betekenisvol zijn. Zo kan de moeder goed voor haar willen kinderen zorgen (archetype ‘Caregiver') en de sporter willen winnen bij een wedstrijd (archetype ‘Hero').

BOOM gebruikt regelmatig aanknopingspunten uit de theorieën rond archetypen. Wanneer een organisatie of merk zich herkent in kenmerken van een archetype, kan dit houvast bieden en helpen bij beslissingen in de toekomst. Een organisatie die zich ‘Caregiver' voelt en zich als zodanig wil profileren kan beslissingen, bijvoorbeeld wanneer een nieuwe communicatiecampagne moet worden opgezet, langs de kenmerken van dit archetype leggen om te toetsen of deze op elkaar aansluiten. Een archetype kan daarmee bijdragen aan het ontwikkelen van een heldere identiteit van waaruit op een relevante, onderscheidende manier kan worden gecommuniceerd met de consument. Bovendien kunnen archetypen helpen bij het beschrijven van de relatie die de consument heeft met een merk.

Op Bepaaljezelf.nl wordt bezoekers een reeks stellingen voorgelegd. Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald welke drie van de twaalf archetypen het meest van toepassing zijn: Hero, Magician, Outlaw, Jester, Lover, Everyman, Caregiver, Ruler, Creator, Innocent, Sage of Explorer. Welk archetype komt het meest overeen met u of uw organisatie? Ontdek het hier! En denken uw collega's er hetzelfde over?