Archief

Bepaal uw eigen toekomst

Als organisatie heb je grip op je toekomst. Ik besef heel goed dat dit nogal een boute uitspraak is in deze onzekere tijden waarin niemand kan voorspellen welke ontwikkelingen er gaan komen. Toch is de toekomst als bedrijf of instelling tot op zekere hoogte maakbaar. Als je maar bewust met je identiteit en imago bezig bent. Het gaat er om de eigen ‘genen' te doorgronden en vanuit die basis afstemming te zoeken met je markt. ‘Positioneren' heet dat.

Positioneren is een techniek waarmee marketing- en communicatieprofessionals een gewenst imago voor een organisatie (of een product of dienst) vaststellen en vervolgens bepalen hoe dat ideaal te bereiken is. Het gaat er uiteindelijk om de perceptie bij doelgroepen in een voor de organisatie gunstige richting te beïnvloeden. Dat gebeurt door een aantal onderscheidende, geloofwaardige en relevante eigenschappen aan de organisatie te verbinden en hiermee een markt(segment) aan te spreken. Wilt u dat goed doen, dan heeft zo'n positionering gevolgen voor het hele handelen van uw organisatie. Want: de eigen identiteit is in grote mate bepalend voor het imago dat wordt gevormd. In het bedrijfsleven is positionering al jarenlang een bekend fenomeen en door de toegenomen marktwerking is het inmiddels ook een bewezen instrument in andere sectoren zoals het onderwijs en de zorg.

In een positioneringstraject wordt bepaald waar uw organisatie voor staat en waar u goed in bent. Vervolgens zult u dat in alles moeten uitdragen om het gewenste beeld te creëren: in de visuele communicatie, in het taalgebruik, maar bijvoorbeeld ook in de manier waarop u met klanten omgaat, of zelfs hoe u de telefoon aanneemt. Als er een duidelijk toekomstbeeld is van de gewenste identiteit en het daarbij passende imago, schept dat duidelijkheid voor iedereen. En het levert ook nog eens gewoon winst op.

Lees verder onder 'Columns & advies' .