Archief

Besparen met Referentie GrootboekSchema

Iedere organisatie voert de boekhouding op zijn eigen manier uit. Logisch, want geen enkele organisatie is hetzelfde. Omdat veel instanties en banken gegevens nodig hebben in een gestandaardiseerde vorm, is het zaak dat bedrijven en instellingen hier al rekening mee houden in hun financiële administratie. Dat levert tijdsbesparing op, voorkomt fouten en kost hen uiteindelijk dus minder geld. De vernieuwde website www.referentiegrootboekschema.nl geeft tekst en uitleg.

 

De Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de banken vragen om gegevens die op eenzelfde manier zijn opgezet en weergegeven. Dat gaat bijvoorbeeld om het bestandsformaat waarin financiële gegevens worden aangeleverd, maar ook om de indeling en codering van de cijfers. Door hier in de eigen administratie al rekening mee te houden, is te voorkomen dat er veel aanpassingen en omzettingen nodig zijn om tot de gevraagde uitwisseling te komen met banken en instanties. Een belangrijke standaard hiervoor is het Referentie GrootboekSchema (RGS); een set aan beschrijvingen en coderingen die door softwareontwikkelaars, de financiële sector en de overheid is samengesteld. Wie zijn grootboek zoveel mogelijk aan laat sluiten op het RGS, vereenvoudigt zijn rapportageproces en de uitwisseling van gegevens met banken en de overheid.

Website Referentie Grootboekschema

Rijksdienst Logius

Om de informatievoorziening over het RGS te verbeteren en daarmee het gebruik ervan te stimuleren, is de website www.referentiegrootboekschema.nl vernieuwd. BOOM Communicatie verzorgde het functioneel ontwerp en het design, in opdracht van Logius; de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Rijksdienst Logius zet zich in voor het eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zakendoen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Logius heeft BOOM Communicatie met een aanbestedingstraject geselecteerd als hun ‘leverancier vormgevingsdiensten’ voor de komende jaren. Logius was op zoek naar een vaste partner voor een breed scala aan vormgevingsdiensten, variërend van conceptontwikkeling tot het realiseren van (online) middelen.

 

Wij presenteren het Referentie GrootboekSchema nu op een manier die recht doet aan het belang ervan en spreken de belanghebbenden aan op hun rol.

Corina Oortwijn (Logius)

 

De nieuwe website spreekt de drie belangrijkste gebruikersgroepen op de homepage nu duidelijk en direct aan:

  • ondernemers (die het RGS kunnen benutten);
  • softwareleveranciers (die rekening zouden moeten houden met het RGS bij het ontwikkelen van hun softwareproducten);
  • intermediairs zoals boekhouders en accountants (die hun klanten over het RGS kunnen informeren en adviseren).

Responsive Website Referentie Grootboekschema

Inhoud, structuur en uitstraling zijn afgestemd op de eisen van deze tijd en op de webrichtlijnen. De website is nu een belangrijk communicatiemiddel over het Referentie GrootboekSchema en de standaardisering van financiële gegevens. Guido Slager, interactieontwerper bij BOOM Communicatie: “Het gaat op deze website over een onderwerp dat best complex is. Bezoekers moeten op een laagdrempelige manier meteen in het onderwerp ‘getrokken’ worden door hun eigen situatie te herkennen. Vandaar dat we de drie doelgroepen prominent naar voren laten komen en dat we hen een gezicht hebben gegeven”.

 

De samenwerking met BOOM Communicatie verliep prettig en professioneel.

Corina Oortwijn (Logius)

 

Bij de vernieuwing van de website zijn ook meteen enkele andere aanpassingen doorgevoerd. Zo heeft het logo van het RGS enkele cosmetische ondergaan. Corina Oortwijn, adviseur Marktbewerking, Communicatie en Kennisontwikkeling bij Logius, is content met de nieuwe manier waarop het RGS zich online presenteert: “Wij presenteren het Referentie GrootboekSchema nu op een manier die recht doet aan het belang ervan en spreken de verschillende belanghebbenden aan op hun rol. De website vormt het hart van de informatievoorziening en in alle communicatiemomenten verwijzen wij hiernaar. Door het onderwerp nadrukkelijk op de kaart te zetten, leveren we een bijdrage aan een eenvoudigere, efficiëntere en dus ook goedkopere uitwisseling van financiële data”.

[carousel]/sites/default/files/upload/images/Actueel/Nieuws/RGS/Voorheen1.jpg,/sites/default/files/upload/images/Actueel/Nieuws/RGS/Restyling%20logo.jpg[/carousel]

Ook over het ontwikkelproces is Corina Oortwijn tevreden: “De samenwerking met BOOM Communicatie verliep prettig en professioneel”.