Archief

Beste Nederlandse school laat zich zien

De uitverkiezing tot beste school van Nederland valt nagenoeg samen met de introductie van het nieuwe logo van Reynaertcollege. Ook in de visuele communicatie komt de kwaliteit van deze middelbare school nu tot zijn recht.

Dat het streven naar een hoge kwaliteit bij de school in Hulst geen holle frase is, blijkt al jarenlang uit de positie die Reynaertcollege inneemt in allerlei peilingen en onderzoeken. Vorige week kwam daar de uitverkiezing tot ‘beste school van Nederland' bij. Reynaertcollege won met drie schooltypen: vwo, havo en de gemengd-theoretische leerweg van het vmbo. Het is de twaalfde keer dat het betreffende onderzoek door weekblad Elsevier wordt uitgevoerd.

De koppositie van Reynaertcollege komt precies op het moment waarop de school de omslag maakt naar een nieuwe visuele identiteit. BOOM Communicatie ontwikkelde voor Reynaertcollege een nieuw logo, een huisstijl en een vormentaal die toepasbaar is voor promotiedoeleinden. BOOM-adviseur Joop Maas begeleidde het project: “Een aanzienlijk deel van mijn opdrachtgevers bevindt zich in het onderwijs; met name in het beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs. In onze advisering en creatie nemen we de eigen identiteit van de betreffende organisatie altijd als uitgangspunt. We doen daar onderzoek naar of voeren hierover gesprekken. Dat men de eigen school in die fase vaak als een kwaliteitsschool bestempelt, kom ik vaker tegen. Maar dat een school dat kan staven met keiharde bewijzen, is niet alledaags”.

Den vos Reynaerde
Omdat de visuele uitstraling van het Reynaertcollege gedateerd was en niet langer strookte met het kwaliteitsimago, is vorig jaar besloten het logo te vernieuwen. Na een bureauselectie viel de keuze op BOOM Communicatie, onder meer vanwege de systematische aanpak en het grote aantal referenties binnen het (voortgezet) onderwijs. Belangrijk uitgangspunt in de logo-ontwikkeling was het in stand houden van de relatie met het middeleeuwse verhaal van ‘den vos Reynaerde'; het verhaal waaraan de school haar naam ontleent. Het is een heldendicht, waarschijnlijk uit de 13de eeuw na Christus. Hulst is nauw verbonden met dit Reynaertverhaal. De tekst bevat namelijk veel elementen die er op wijzen dat deze plaats decor heeft gestaan voor het verhaal.

In het nieuwe logo speelt de vos in gestileerde vorm een rol. Op een wat eigenwijze manier doorbreekt hij de naam Reynaertcollege. Echter niet op een harde of agressieve manier. Vanwege de vorm en houding eerder vriendelijk en zorgzaam. De beeld-/tekstcombinatie in het logo straalt klassieke betrouwbaarheid en gedegenheid uit, terwijl het geheel tegelijkertijd op een eigentijdse manier een gevoel overbrengt van warmte en toegankelijkheid. De vormgevingsstijl die in combinatie met het logo wordt gebruikt, is kleurrijk en stijlvol.

Joop Maas: “De professionaliteit en het hoge kwaliteitsstreven van deze middelbare school kwam tot op heden niet tot uiting in de manier waarop het Reynaertcollege zich visueel presenteerde. Het oude logo sprak dat kwaliteitsimago op bepaalde punten zelfs tegen. Met de vernieuwingen en de toolbox aan grafische elementen die de school nu tot haar beschikking heeft, kan het Reynaertcollege zich presenteren op een manier die aansluit bij de werkelijke identiteit. De school bevestigt het predikaat van beste school nu ook met haar uiterlijk”.