Archief

Big Data vereist Big Picture

Google Analytics heeft zijn positie onder webmarketeers verstevigd. Meer dan de helft van de bedrijven maakt uitsluitend gebruik van deze tool om online data te verzamelen en te analyseren. Toch heeft een ruime meerderheid geen idee op welke manier zij ‘Big Data' – het samenvoegen van beschikbare online datasets – relevant kan maken.

Onderzoeksbureaus Econsultancy en Lynchpin vroegen ongeveer 900 online marketeers uit de hele wereld naar hun gebruik van webanalytics en -data. Gegevens over de interactie tussen online kanalen worden door hen veruit het meest benut. Voorbeelden hiervan zijn de openratio en doorklikratio van een e-mailcampagne. Zestig procent verzamelt data van ingezette social media, zoals het aantal reacties op een Facebook-post, de interactie binnen een LinkedIn-groep of het aantal retweets op Twitter.

Strategie

Wat betreft tools voor webanalytics geeft 64 procent van de deelnemers aan het onderzoek aan met name geld te besteden aan online vragenlijsten onder hun doelgroep. Bijna de helft investeert ook in analyse van de concurrentie en in pre- en post-tests onder gebruikers. Google Analytics heeft zijn populariteit vooral te danken aan de gratis beschikbaarheid en het gebruiksgemak. Bijna driekwart van de respondenten geeft aan dat hun bedrijf één of meerdere webanalytici in dienst heeft. Toch heeft slechts 20 procent van de bedrijven een overkoepelende strategie om de verzameling en analyse van webdata aan bedrijfsdoelstellingen te koppelen. Ongeveer 60 procent van de online marketeers zegt hier aan te werken.

Datasilo's
David Westveer, strategy director en communicatieadviseur bij BOOM Communicatie, wijst op het belang van een strategische benadering van webdata: “Zonder strategie blijft data in ‘databases' naast elkaar bestaan en onaangeroerd. En dat is jammer, want een slim gebruik van data leidt tot belangrijke inzichten. Eerder bleek uit de ‘Nationale E-mail Benchmark 2013' bijvoorbeeld al dat de business-to-business-branche (b2b) weinig gebruik maakt van data uit e-mailmarketing om leads te genereren. Dit ondanks het hoge potentiële rendement. Profiteren van ‘Big Data' vereist een ‘Big Picture', oftewel een helder overzicht van de beschikbare datastromen en hoe deze elkaar kunnen verrijken. Met een slimme gecombineerde inzet van online middelen, bijvoorbeeld nieuwsbrieven in combinatie met een website en DM-platform, zijn bezoekers niet langer anoniem, maar te identificeren. Zulke mogelijkheden leveren een diepere kennis op van het online gedrag van de doelgroep, waardoor een bedrijf de doelgroep zeer gericht en zelfs gesegmenteerd en gepersonaliseerd kan aanspreken, bijvoorbeeld met behulp van een DM-platform als Copernica, Zo levert ‘Big Data' op zijn beurt een ‘Bigger Picture' op”.

BOOM Communicatie is implementatiepartner van Copernica.

Geraadpleegde bron: Econsultancy.com.