Archief

Binden en informeren met ViaVeolia

“Eén van de belangrijkste functies van interne communicatie is het binden van werknemers bij je organisatie en het bevorderen van samenwerking”, zegt communicatieadviseur Annemieke van Egmond van BOOM. “Een medewerkermagazine kan daar als belangrijk communicatiemiddel aan bijdragen.”

Goede communicatie en informatie-uitwisseling tussen afdelingen is van groot belang. Volgens Annemieke van Egmond biedt het ontzettend veel voordelen wanneer medewerkers elkaar kunnen vinden om antwoorden op vragen te krijgen. “Door het delen van aanwezige kennis en ervaring wordt ‘eilandvorming' voorkomen, ontstaat verbondenheid en kunnen mensen beter samenwerken.”

Een goed voorbeeld van hoe een medewerkersmagazine kan bijdragen aan de informatie-uitwisseling in een grote organisatie met veel afdelingen, is het medewerkersmagazine ViaVeolia, het magazine voor alle medewerkers van Veolia Transport Nederland. Onlangs verscheen de tweede editie van dit blad. Annemieke van Egmond vertelt: “Op verzoek van medewerkers is er een nieuwe rubriek toegevoegd: 'Op de koffie bij'. In deze rubriek is er aandacht voor de werkzaamheden van collega's bij verschillende vestigingen en afdelingen. De rubriek blijkt niet alleen bijzonder vermakend voor de werknemers van Veolia Transport Nederland, maar draagt ook bij aan de informatie-uitwisseling tussen afdelingen. Medewerkers van Veolia Transport Nederland krijgen zo zicht op werkzaamheden van hun collega's bij verschillende vestigingen en afdelingen. Dat kan een positief effect hebben op de betrokkenheid bij de organisatie”.