Archief

Boer zoekt passie

Crisis. Iedereen heeft het er over. De bouw ligt stil, bedrijven investeren niet, overheden bezuinigen, consumenten houden de hand op de knip en medewerkers blijven zitten waar ze zitten. Angst regeert, hetgeen een verlammende werking heeft op de economie. Beter is het om vanuit de kansen te denken, want ook -of misschien wel juist- in crisistijden worden fantastische dingen bedacht en gedaan. Het onverwoestbare vooruitgangsgeloof zit ons Nederlanders immers in de genen!

BOOM Communicatie propageert deze opbouwende gedachtes al jaren -doorgaans op ondernemerssymposia- met inspiratiesessies over vooruitgangsdenken en brand love. Dit positiviteitsdenken van BOOM is de agrarische bio-multinational Agrico niet ontgaan. Deze coöperatie wilde voor haar leden een interactieve sessie waarin juist gekeken wordt naar kansen en uitdagingen en wist BOOM te vinden.

Marc Dieleman, communicatiemedewerker van Agrico vertelt: “Samen met de leden kijken we op 15 mei naar de huidige economie situatie in de landbouw. Dit doen we in de grootste beursvloer van Nederland op het hoofdkantoor van de ABN AMRO bank in Amsterdam. Een mooie locatie voor het positieve ‘Boer zoekt passie'-verhaal van BOOM”.

Hans van den Boom, algemeen directeur van BOOM legt uit: “De titel is natuurlijk een knipoog naar ‘Boer zoekt vrouw'. We sluiten namelijk aan bij het positieve gevoel van dit tv-programma. Dit heeft de branche reeds goed gedaan qua aandacht en imago. Deze positiviteit willen we vasthouden en doortrekken naar de Agrico-leden. Tevens leggen we dan de link met ons verhaal over ‘brand love' en passie. Passie voor het vak, passie voor kwaliteit, passie voor de natuur, etc. De agrarische ondernemers moeten uit de schulp komen en meer naar buiten treden. Het mooie van het vak delen met anderen, de passie overbrengen”. Met een enthousiast en interactieve presentatie proberen de BOOM-adviseurs Joop Maas en Hans van den Boom deze doelgroep anders naar zaken te laten kijken. “Dan zullen we eens kijken of de Boer die een vrouw zoekt ook passie voor het vak heeft!”, grapt Maas.