Archief

BOOM ondersteunt Raad Kinderbescherming

Per 1 januari 2015 verandert er veel voor de jeugdzorg in Nederland. De gemeenten in Nederland gaan hierin een regierol spelen en worden verantwoordelijk voor alle vormen van hulp en zorg voor jongeren en hun ouders. De gemeenten zijn druk bezig met alle voorbereidingen om alles in goede banen te leiden. Ook de Raad voor de Kinderbescherming bereidt zich voor op alle veranderingen.

Het nieuwe stelsel leidt tot rigoureuze veranderingen in de voorlichting en informatievoorziening van de Raad voor de Kinderbescherming. Alle informatie en documentatie moet aangepast worden aan de compleet nieuwe situatie per 1 januari 2015. In de praktijk betekent dit dat al het informatiemateriaal, waaronder alle brochures en webteksten, nagekeken en aangepast moet worden. Een heel karwei, zeker gezien het feit dat alles halverwege december beschikbaar moeten zijn.

Om het proces te bespoedigen, heeft de Raad voor de Kinderbescherming een beroep gedaan op BOOM Communicatie. Communicatiemedewerker Janneke van Dijk zit daarom tien weken lang gedetacheerd bij de Raad om hen 16 uur per week te ondersteunen in dit project. Janneke van Dijk: “Ik heb meteen een strakke planning opgesteld om de deadline te halen. Deze deadline heb ik intern vooraf met iedereen afgestemd en gecheckt of het voor iedereen haalbaar is. Ik beheer de planning proactief en zorg dat we alles binnen de vastgestelde termijn afronden. Daarnaast ben ik gespecialiseerd in het schrijven van teksten met een instructief of voorlichtend karakter. Dit project is bij mij dus in goede handen.”

BOOM Communicatie detacheert communicatieprofessionals op zowel strategisch als operationeel niveau. Projectcoördinatoren, communicatieadviseurs en -medewerkers van BOOM leveren op detacheringsbasis kwalitatieve input en nemen opdrachtgevers heel wat werk uit handen.