Archief

BOOM spreekt over Betamentality

Tijdens het congres ‘Aansluiting mbo-hbo' in Utrecht zijn de BOOM-adviseurs David Westveer en Joop Maas gevraagd te spreken over de toepassing van het BètaMentality-model in de praktijk. Het model verdeelt jongeren in vier groepen die verschillen in hun houding ten opzichte van de bètatechnische wereld.

De nationale conferentie vindt donderdag 11 februari plaats bij Hogeschool Domstad in Utrecht en wordt georganiseerd vanuit het Domein Applied Science. BOOM is als spreker voor het congres benaderd vanwege de ervaring die het inmiddels heeft in de toepassing van het BètaMentality-model. Communicatieadviseur Joop Maas: “Binnen het beroepsonderwijs is er enorm veel belangstelling voor dit onderwerp. Alle technisch gerelateerde opleidingen kunnen gebruik maken van de inzichten uit het model. De vraag is alleen: hoe pas je het op z'n manier toe dat het ook daadwerkelijk extra studenten oplevert. En een minstens zo belangrijke vraag is hoe je ervoor gaat zorgen dat die studenten ook daadwerkelijk een opleiding krijgen die aansluit bij hun interesses.”

Het BètaMentality-model (zie www.betamentality.nl) verdeelt jongeren in vier types voor wat betreft hun houding ten opzichte van techniek: concrete bèta's (‘ik ben technisch, dus kies ik voor een technische opleiding'), carrièrebèta's (‘status en carrièrekansen zijn voor mij belangrijker dan de wens om per se in een bepaalde branche te gaan werken), geïnteresseerde generalisten (‘ik wil mezelf ontplooien, mensen helpen en van nut zijn voor de maatschappij') en non-bèta's (‘ik sluit een toekomst in de techniek per definitie uit'). Vooral de concrete bèta's kiezen van oudsher voor een technische beroepsopleiding. Maar gebleken is dat ook bij de carrièrebèta en de geïnteresseerde generalist die interesse latent aanwezig is. In principe vinden ze techniek wel interessant, maar door de vooroordelen (‘vies werk', ‘slecht betaald', ‘slechte arbeidsomstandigheden', ‘geen status') en door de onbekendheid zien ze het bijna nooit als hun eigen toekomst.

Een campagne die BOOM vanuit het mentality-model ontwikkelde, heeft inmiddels nationaal de aandacht getrokken (zie het artikel ‘Aanpak Techknowlogy is revolutionair' op deze site). De campagne doorbreekt het stereotype beeld van techniek, schudt het slechte imago af en is volledig afgestemd op de belevingswereld en motieven van de doelgroepen. BOOM-adviseur David Westveer: “Het is van groot belang om potentiële studenten al in de verkennende fase van het studiekeuzeproces te tonen wat het perspectief is van een keuze voor techniek. Met de campagne laten wij jongeren nadrukkelijk zien dat zij binnen de technische sector prima carrièrekansen hebben, een uitdagende omgeving treffen, wezenlijk kunnen bijdragen aan de maatschappij en van betekenis kunnen zijn voor anderen.”