Archief

BOOM spreker op nationale conferentie

Het Consortium voor Innovatie organiseert binnenkort de tweejaarlijkse managementconferentie voor het onderwijs. Met meer dan 1.000 deelnemers, is de conferentie een begrip in de wereld van de ROC's, AOC's en VMBO-scholen. Vanuit haar ervaring en expertise binnen het domein onderwijs, is BOOM gevraagd invulling te geven aan één van de presentaties tijdens de conferentie.

De tweedaagse conferentie is bestemd voor managers binnen het VMBO- en beroepsonderwijs. Zij krijgen onder meer lezingen voorgeschoteld van prominenten als Mathieu Weggeman (auteur, hoogleraar organisatiekunde en specialist in innovatiemanagement) en Ad Verbrugge van Beter Onderwijs Nederland. Naast het inhoudelijke programma krijgen de deelnemers volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, te netwerken of gebruik te maken van ontspannende clinics, zoals brandingsurfen en zee-kanoën. De nationale managementconferentie, die deze keer plaatsvindt in Domburg, is uitgegroeid tot een belangrijk ontmoetings- en inspiratiemoment voor managers binnen het onderwijs.

Tijdens de conferentie geven BOOM-adviseurs David Westveer en Joop Maas een lezing over het BètaMentality-model en de toepassing hiervan in de praktijk. Het model verdeelt jongeren in vier groepen op basis van hun houding ten opzichte van techniek. De inzichten uit het model kunnen door onderwijsinstellingen benut worden bij het inrichten van en het communiceren over hun technisch onderwijs. Dat is nodig, omdat er steeds minder jongeren starten met een technische studie, terwijl de vraag naar goed gekwalificeerde technici in het bedrijfsleven toeneemt. BOOM heeft als eerste communicatiebureau in Nederland de inzichten uit het BètaMentality-model geïmplementeerd binnen het beroepsonderwijs. Enkele jaren na deze interventie maken de instroomcijfers duidelijk dat er niet langer sprake is van een daling, maar juist van een stijging van het leerlingenaantal bij het betreffende ROC.

Inmiddels hebben Westveer en Maas meerdere adviestrajecten vanuit het model gerealiseerd en worden zij als spreker gevraagd op conferenties en symposia in heel Nederland. Joop Maas: “Veel onderwijsinstellingen worstelen met de vraag hoe ze zich beter kunnen richten op het enorme potentieel aan jongeren dat aangeeft interesse te hebben voor techniek; want dat is maar liefst 87%. Door allerlei factoren kiest maar een fractie van die jongeren daadwerkelijk voor een toekomst in die sector. Deels door het imago dat eraan kleeft, zoals dat je er slecht betaald wordt, dat je altijd in een overall moet lopen en dat je op het einde van de dag vieze handen hebt. Dat techniek ook kan staan voor kennisontwikkeling, uitdagende projecten en prima carrièremogelijkheden, is lang niet altijd bekend. Dat beeld dragen onderwijsinstellingen nog te weinig uit. Bovendien zijn hun onderwijsprogramma's in veel gevallen nog onvoldoende gericht op jongeren waarvoor dergelijke perspectieven een reden kunnen zijn om in de techniek te stappen. In onze presentatie laten wij aan de hand van enkele praktijkcases zien hoe het BètaMentality-model te benutten is in de communicatie met jongeren én in de invulling van het eigen onderwijsaanbod”.

De managementconferentie van het Centrum voor Innovatie vindt plaats op 6 en 7 april 2011. De lezing van BOOM Communicatie over de toepassing van het BètaMetality-model vindt plaats op de tweede conferentiedag en start om 10.30 uur.