Archief

Brede presentatie Elektro door campagne

De instroom bij technische opleidingen en beroepen in Nederland staat onder druk. Ook in Zuidwest-Nederland. Terwijl de markt vraagt om een goede beschikbaarheid van gekwalificeerde bètatechnici, heeft het middelbaar beroepsonderwijs te kampen met een terugloop in aanmeldingen voor technische opleidingen. Vooral op middenkaderniveau zijn afgestudeerden nodig. De Vrienden van Elektro Zeeland starten de imago- en wervingscampagne ‘Jij plus Elektro', waarmee jongeren zijn te werven voor elektrotechnische opleidingen en beroepen.

Veel technische opleidingen en werkgevers in Nederland spreken met de huidige wervingsactiviteiten slechts een zeer beperkt deel van de jongeren aan. Dat komt omdat er geen aansluiting wordt gevonden op de interesses van grote groepen jongeren. De Vrienden van Elektro Zeeland, een samenwerkingsverband tussen diverse elektrotechnische bedrijven en onderwijsinstellingen, wil hier op regionaal niveau verandering in brengen. BOOM ontwikkelde eerder al voor ROC Zeeland de succesvolle wervingscampagne Techknowlogy, waarbij inzichten uit het BètaMentality-model zijn toegepast. Mede geïnspireerd door deze campagne heeft de vereniging het plan opgevat om een aanvullende campagne te starten waarmee de instroom bij elektrotechnische bedrijven is te vergroten.

BètaMentality-model
Met het in opdracht van Platform Betatechniek ontwikkelde BètaMentality-model zijn jongeren te segmenteren naar interesses. Het model biedt handvatten waarmee voorlichtings- en wervingsactiviteiten effectief op verschillende groepen jongeren zijn in te richten.

Het BètaMentality-model deelt jongeren in binnen vier BètaMentality-milieus. Met deze segmentatie is in één oogopslag te zien hoe jongeren staan tegenover bèta en techniek. Technische mbo-opleidingen trekken nu vooral jongeren die volgens het model te typeren zijn als ‘Concrete Bèta's'. Die jongeren hebben een intrinsieke motivatie en zijn van nature al graag bezig met techniek. Doordat opleidingen en werkgevers zich eenzijdig op ‘Concrete Bèta's' richten, worden jongeren uit andere milieus ongemerkt buitengesloten. In principe vinden veel jongeren techniek wel interessant, maar door de vooroordelen (o.a. ‘in de techniek krijg je vieze handen', ‘het is slecht betaald werk‘, ‘draadjes knopen') en door onbekendheid zien ze het bijna nooit als hun eigen toekomst.

Brede presentatie
De strategie van de campagne ‘Jij plus Elektro' is gericht om het werkgebied Elektro breed te presenteren bij jongeren in de leeftijd van 15 tot 35 jaar. Door de brede presentatie worden de diverse pluspunten van het werk voor het voetlicht gebracht. Het beperkte beeld van het werkveld Elektro is zo om te buigen. Vooroordelen worden hierbij genuanceerd en weggenomen. De te communiceren pluspunten kunnen intrinsieke en extrinsieke motieven vormen voor de doelgroep om te kiezen voor een baan of opleiding binnen het werkveld Elektro.

Beeldmerk en pluspunten
De brede presentatie van het werkveld komt onder andere tot uiting in het beeldmerk van de campagne. Het beeldmerk bevat een logo dat is te voorzien van een groot aantal specifieke ‘pluspunten'. Op deze wijze is het logo een drager van diverse boodschappen. Doordat er een opstapeling van vierkanten plaatsvindt en een brede range cijfers voor de pluspunten is gebruikt, wordt op visuele wijze onderstreept dat Elektro veel te bieden heeft. Het logo is te gebruiken door de deelnemende organisaties. Het beeldmerk bevat het webadres van de campagne, zodat geïnteresseerden worden doorgeleid naar relevante informatie.

Toolbox
De campagne is inzetbaar voor zowel onderwijs als bedrijfsleven en richt zich met name op jongeren die willen en kunnen werken op mbo niveau-4. Er is een visuele thematiek ontwikkeld die is in te zetten binnen de bestaande communicatiekanalen en -middelen van de deelnemende organisaties. Op deze wijze worden aanwezige communicatiemomenten benut om Elektro breed te presenteren. Van deze thematiek is een toolbox samengesteld. In deze toolbox vinden deelnemende bedrijven het beeldmerk, teksten, internetbanners en grafische labels. Deze materialen zijn door de deelnemende bedrijven te gebruiken in hun eigen communicatie en bij communicatie-uitingen zoals projectborden, het wagenpark, advertenties, websites en nieuwsbrieven. Daarnaast is de centrale website www.jijpluselektro.nl gelanceerd waar informatie is te vinden over het werkveld Elektro.