Archief

BUS naar nog meer veiligheid

Binnen de industrie is een veilige werkomgeving topprioriteit. Omdat veilig werken valt of staat met de wijze waarop het personeel instructies en procedures opvolgt, moet veiligheid continu bij hen onder de aandacht blijven. Bij Cabot Nederland is een project gestart dat het personeel blijvend activeert om de veiligheidsprincipes in acht te nemen.

Harold Corstjens van Cabot Nederland licht het belang van het project toe: ‘'Het gevaar in een fabriek is dat veiligheidswaarschuwingen op een gegeven moment niet meer opvallen, omdat iedereen er aan gewend is geraakt. Een ander probleem is het werken op routine, waardoor de aanwezige risico's niet meer bij iedereen helder op het netvlies staan. Wij hechten er enorm veel belang aan dat onze medewerkers elke dag herinnerd worden aan onze veiligheidsmaatregelen. Daarom zijn we dit vernieuwde veiligheidsproject gestart”.

BOOM Communicatie werd gevraagd voor de visuele vertaling te zorgen. Centraal daarin staat een beeldmerk met een nadrukkelijke signaalfunctie. De kernwaarden van het project worden daarin letterlijk en figuurlijk vertaald in een driedubbel verkeersbord met de letters B, U en S. Die letters staan voor de leidinggevenden binnen Cabot voor ‘Bewaken', ‘Uitdragen' en ‘Structuren'. Voor het uitvoerend personeel is het de afkorting voor ‘Begrijpen', ‘Uitvoeren' en ‘Stimuleren'.

Verplaatsen

Account executive Riona Dietvorst-Doolaard van BOOM: “BUS heeft dus meerdere betekenissen, die allemaal betrekking hebben op de functie die wij aan het logo hebben gegeven, namelijk die van een verkeersbord. Door aan te sluiten bij de herkenbaarheid en de signaalfunctie van zo'n verkeersbord, maar er wel de verrassende twist aan te geven dat het drie aaneengesloten borden zijn, is het een logo geworden dat krachtig overkomt en zeker in het oog springt. Zo trekt het bovenaan een poster absoluut de aandacht”. Auke Nauta, art director van BOOM vult aan: “Het beeldmerk kan ook op een paal gezet worden, vergelijkbaar met een verkeersbord of een paal bij een bushalte. Daar waar normaal gesproken op een informatiebordje de bustijden staan, komen dan de veiligheidsregels. Het voordeel van zo'n paal is dat je die kunt verplaatsen binnen de fabriek. Op elke nieuwe plek zal het bord weer opvallen, alleen al vanwege het feit dat er voorheen niets stond”.

BUS-halte
Als aandachtstrekker voor het project heeft Auke Nauta voorgesteld daadwerkelijk een ‘BUS-halte' neer te zetten in de personeelsruimte. Op de abri's kunnen dan de belangrijkste resultaten van het project gedeeld worden. Bijvoorbeeld hoe lang er zich al geen incidenten hebben voorgedaan. Harold Cortsjens van Cabot. “Gelukkig doen we het al jaren heel goed wat dat betreft, maar met het streven naar meer veiligheid kun je de lat nu eenmaal niet hoog genoeg leggen”.

Cabot is een internationaal concern, met het hoofdkantoor in de Verenigde Staten (Boston). Wereldwijd heeft Cabot 39 productielocaties en 28 verkoopkantoren. Cabot Nederland is gevestigd in het Botlekgebied en maakt ‘carbon black', een vorm van koolstof die als grondstof dient voor vele producten zoals autobanden.