Archief

Clavis stelt de wijk centraal

Gerichte aandacht voor de wijk. Dat is het belangrijkste uitgangspunt van het nieuwe ondernemingsplan van Clavis. Samen met andere partijen wil de woningcorporatie nog meer dan tevoren werken aan goed wonen en leven in Terneuzen.

Clavis wil haar taak niet beperken tot het bouwen en verhuren van woningen. Door een verandering in de interne organisatiestructuur kan Clavis de rol van wijkregisseur op zich nemen en in die functie de juiste partijen bij elkaar brengen om wijken te verbeteren en de leefbaarheid te vergroten. Daar is het nieuwe communicatieconcept – dat voor het eerst is doorgevoerd in het ondernemingsplan – dan ook op gericht. Dit concept communiceert het ‘wij(k)gevoel', dat Clavis de komende jaren tot speerpunt maakt.

Clavis richt op dit moment wijkteams in die vanaf september de spil van het wijkgericht werken zullen vormen. De wijkteams – bestaande uit een wijkopzichter, wijkcoördinator en onderhoudsmedewerkers – zijn nadrukkelijk aanwezig in de wijk en staan in direct contact met de wijkbewoners. Zij signaleren problemen en initiëren samenwerkingsverbanden tussen bewoners en andere partijen om te komen tot oplossingen. Ook brengen ze wensen van huurders in kaart. In een omgeving die wordt gekenmerkt door een afnemend en vergrijzend inwonersaantal, wordt maatwerk leveren voor Clavis nog belangrijker, bijvoorbeeld als het gaat om aanpassingen in seniorenwoningen. Clavis betrekt bewoners graag bij de vorming en uitvoering van het beleid.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Als woningcorporatie heeft Clavis niet uitsluitend met bewoners te maken. Er zijn tal van partijen die een rol spelen in de wijk. Een goede samenwerking met organisaties zoals de gemeente, de politie, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, maatschappelijke opvanginstellingen, scholen, kinderopvangorganisaties en ondernemers vindt Clavis van wezenlijk belang. Onlangs hield Clavis dan ook een bijeenkomst gericht op deze belanghouders waarin het nieuwe ondernemingsplan werd gepresenteerd en besproken.