Archief

Clavis toont betrokkenheid

De verhuizing van woningcorporatie Clavis naar een mooi monumentaal pand in het centrum van Terneuzen is afgelopen weekend gevierd met een feestelijke opening op vrijdag en een gezellige open dag voor huurders op zaterdag. Met de verhuizing werd ook de positionering van Clavis als maatschappelijk betrokken wijkregisseur voor het voetlicht gebracht en de nieuwe huisstijl die deze veranderde rol van Clavis in de Terneuzense samenleving symboliseert, officieel geïntroduceerd.

Clavis is een maatschappelijk betrokken en wijkgerichte woningcorporatie die het initiatief neemt om partijen bijeen te brengen om vervolgens gezamenlijk te werken aan verbeteringen in de wijk die de sociale cohesie vergroten. Met dit doel heeft Clavis wijkteams opgericht; toegankelijke initiatiefnemers die dichtbij mensen in de wijk staan en daardoor verbeterpunten snel signaleren en de juiste partijen bij elkaar kunnen brengen om te werken aan de leefbaarheid van een wijk. Clavis wil bijdragen aan een fijne leefomgeving en ziet een vergroting van de sociale cohesie als een gewenste ontwikkeling in een sterk individualiserende maatschappij. De door BOOM ontwikkelde pay-off 'Wij(k)-gevoel', geeft de essentie weer van het wijkgericht werken en de samenwerking die wijken verbetert. De warme, maar tegelijk moderne uitstraling geeft uitdrukking aan het karakter van Clavis. De focus ligt in de huisstijl op de mens in de wijk; want het draait uiteindelijk allemaal om hun welzijn.