Archief

ColumBus is primeur in Nederland

Opnieuw heeft Zeeland een primeur op het gebied van mobiele bibliotheekvoorzieningen. Op initiatief van de Zeeuwse Bibliotheek is de ‘ColumBus' ontwikkeld. Deze multifunctionele bus is specifiek gericht op het basisschoolleerlingen en vervangt de traditionele bibliotheekbus die langs de scholen ging om boeken uit te lenen.

 

Sinds enkele jaren rijdt er al een zogenaamde Biblioservicebus in Zeeland; een mobiele bibliotheek met allerlei diensten die verder gaan dan de gebruikelijke dienstverlening van een bibliotheek. Zo kan men in de Biblioservicebus postzegels kopen, de ov-chipkaart opladen, toegangskaartjes kopen en informatie krijgen over allerlei evenementen en activiteiten. De bus is daarmee een voorziening voor de plattelandsgebieden, waar een aantal van deze diensten niet in de buurt te vinden zijn.

Vanuit de ervaringen met de Biblioservicebus, heeft de Zeeuwse Bibliotheek de ‘ColumBus' ontwikkeld. Deze bus bezoekt basisscholen en biedt – evenals de Biblioservicebus – vele extra diensten naast het uitlenen van boeken. Zo is er in de ColumBus een zogenaamde Microsoft ‘surface'-tafel ingericht waarvoor speciaal educatieve software is ontwikkeld. Met name leesbevordering en taalstimulering zullen in de vorm van projecten worden aangeboden aan scholen die vaak niet zelf in de gelegenheid zijn om passend materiaal aan te schaffen. Gemiddeld zal de ColumBus 600 bezoekers per week ontvangen. Op jaarbasis zijn dat ongeveer 30.000 bezoekers.

BOOM is betrokken bij de marketingcommunicatie van de ColumBus.