Archief

Column: Blijf de recessie de baas

 

De meeste organisaties kijken hoopvol uit naar een economische opleving. De huidige afwachtende houding van veel bedrijven zorgt voor vacaturestops, kostenreducties en het snijden in communicatiebudgetten. In tijden van laagconjunctuur wordt het nut en de inzet van communicatie weer eens tegen het licht gehouden. Gaan we bezuinigen of zetten we juist extra middelen in? Een kritische vraag die terecht kan worden gesteld. 

Een recessie biedt juist kansen: zoek nieuwe mogelijkheden, snoep marktaandeel weg bij uw concurrentie en snijd in verliesgevende onderdelen. En als de recessie voorbij is? Dan bent u een speler van formaat! Mooi verhaal toch? En het klinkt eenvoudig. Het vergt echter lef, budget én communicatie-inspanningen. Uiteindelijk moet het geld opleveren, ook al is dit lang niet altijd direct uit te drukken in harde inkomsten op de korte termijn.

Diverse onafhankelijke studies wijzen uit dat extra investeren in communicatie tijdens een recessie zich op de langere termijn wel degelijk uitbetaalt. 's Werelds grootste onafhankelijke managementconsultancybureau McKinsey wijdde er zelfs een rapport aan: ‘Learning to love recessions'. Het handhaven of het verhogen van communicatiebudgetten tijdens een recessie levert meer op dan de korte-termijn-voordelen van kostenreducties, zo luidt de uitkomst. Investeren tijdens een recessie levert extra marktaandeel, een hogere awareness en een toegenomen share of voice op. Bovendien levert het op de lange termijn extra winst op.

Om dit verhaal te illustreren een voorbeeld. Tijdens de grote recessie in de jaren ‘30 waren er twee grote spelers op de markt van ontbijtgranen: Kellogg's en Post. Eén van de twee bleef consequent investeren in communicatie gedurende de crisis…

U mag raden wie dat was als u morgen weer aan het ontbijt zit!

Luuk Schills – communicatieadviseur