Archief

Communicatie bepalend voor studenten

In het oordeel van studenten over hun eigen onderwijsinstelling, is de wijze waarop de communicatie is ingericht een cruciaal punt. De frequentie en kwaliteit van de communicatie wegen zwaar door in de rapportcijfers die studenten geven in de Service Scan van Preferenso, die is uitgevoerd in samenwerking met TrendBox. Onlangs stond het thema ‘scholen en opleidingen' centraal in dit maandelijkse onderzoek.

Volgens de meting is de invloed van communicatie zelfs zo groot dat miscommunicatie direct zorgt voor lagere rapportcijfers. Heldere communicatie zorgt daarentegen niet direct voor hogere cijfers. Dit blijkt afhankelijk te zijn van de mate waarin de communicatie positief is. Slechte bereikbaarheid, niet goed verwerkte gegevens en een gebrek aan tijd of aandacht beïnvloeden de beoordeling van een onderwijsinstelling negatief. Ook een slechte klachtafhandeling wordt streng aangerekend, net als het niet nakomen van beloftes. Consequente en duidelijke communicatie stemt studenten positief. Zij willen goed geïnformeerd worden over verschillende zaken binnen de school.

Snel tevreden
BOOM-adviseur Joop Maas is voor diverse onderwijsinstellingen binnen het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs actief, zoals Avans Hogeschool, Albeda College, Scalda en Hogeschool Rotterdam. Hij herkent de uitkomsten volkomen: “Het bevragen van studenten is een belangrijk onderdeel in onze onderzoeks-, advies- en positioneringstrajecten voor onderwijsinstellingen. Hun ervaringen en meningen zijn voor ons nodig om tot verantwoorde keuzes te komen over de mogelijke ontwikkelingsrichting van de instelling en de manier waarop de interne en externe communicatie moet worden ingericht. In die inventarisaties onder studenten komen de in de Service Scan genoemde communicatieaspecten bijna zonder uitzondering naar voren als de criteria waaraan zij de kwaliteit van hun school toetsen. Ze mopperen snel op het moment dat het allemaal niet naar hun zin geregeld is; dat is waar. Daarentegen zijn ze in het algemeen verrassend snel tevreden op het moment dat ze ervaren dat de school z'n best doet om de communicatie naar studenten op orde te krijgen. Dat er hier en daar wat mis kan gaan, rekenen ze zo'n actieve school dan niet snel aan”.

Betere reputatie
Het oordeel van hun eigen studenten is voor scholen een wezenlijke factor in hun imagovorming. Maas: “Het beeld dat de huidige studenten hebben, heeft via allerlei communicatiekanalen zijn effect op de beeldvorming van toekomstige studenten. Investeren in goede en heldere interne communicatielijnen, levert een onderwijsinstelling dus een verbeterde reputatie op die belangrijk is voor het werven van nieuwe studenten. Goede communicatiestructuren zijn dus van grote strategische waarde”.

Geraadpleegde bron: Communicatieonline.nl.