Archief

Communicatie voor het afscheid

In de uitvaartbranche zijn het meestal de verzekeraars die de regie voeren over de begrafenis of crematie. Want wat er wel of juist niet gedekt wordt door de verzekering, bepaalt in grote mate de manier waarop de uitvaart plaatsvindt. Toch is er ook een grote groep mensen die specifieke eisen stelt aan de uitvaart van hun dierbare. Met name op deze groep richt uitvaartverzorger Zuylen zich in haar advertenties.

Zuylen vroeg BOOM Communicatie haar te ondersteunen bij de media-keuze en de plaatsingen te faciliteren. Zuylen zet in op een hoge aanwezigheid in verschillende media, zodat zij continu in beeld is; ook op het onverwachte moment dat er opeens behoefte is aan een uitvaartverzorger. Zuylen focust zich daarbij op uitvaarten die een persoonlijk of uniek karakter hebben. De communicatie is er op gericht met name die doelgroep aan te spreken.

De geschiedenis van Zuylen gaat terug naar het jaar 1826 met de oprichting van de begraafplaats Zuylen. Nu heeft Zuylen een crematorium, een vernieuwende uitvaartonderneming en het beheer over 11 begraafplaatsen.