Archief

Communicatieadviseur leidt debat

Communicatieadviseurs zijn breed inzetbaar als het gaat om het oplossen van communicatievraagstukken. Maar ook bij het uitdragen van het gesproken woord kan een communicatieadviseur uitkomst bieden. Denk hierbij aan een inspirerende spreker, dagvoorzitter of een debat- of gespreksleider. Zo trad communicatieadviseur Guido Gielen van BOOM Communicatie op als debatleider van het lagerhuisdebat tijdens de Duurzaamheidsdag Breda.

Guido Gielen: “Dé taak van een debatleider is het in goede banen leiden van de discussie. Een debatleider moet intuïtief kunnen reageren op een betoog en in staat zijn interactiviteit te creëren tussen de debatdeelnemers. Daarnaast zijn journalistieke vaardigheden en interesses belangrijk om, zonodig, stellingen te (her)formuleren en in te spelen op actualiteiten. Wanneer een debatleider deze basisregels in acht neemt, behoudt een debat zijn dynamiek en inhoud”.

Het lagerhuisdebat tijdens de Duurzaamheidsdag Breda werd door Avans Hogeschool georganiseerd en er namen 30 studenten aan deel, plus een tiental ondernemers. De Bredase wethouder Willems van Economische zaken vormde samen met Jacques van Dorst, directeur bij Van Dorst Automotive, de tweekoppige jury die de deelnemers beoordeelde op hun debatkwaliteiten. De aanwezige debatisten werd onder meer gevraagd om in te gaan op de stelling: ‘Duurzaam ondernemen in crisistijd is niet duur'.

BOOM Communicatie werd benaderd om voor dit lagerhuisdebat een communicatieadviseur aan te leveren die het debat professioneel kon begeleiden. Avans Hogeschool Breda vroeg om een communicatieadviseur die feeling heeft met en kennis heeft over de betreffende stelling. BOOM-adviseur Gielen was daarvoor de aangewezen persoon. Gielen: “Een debatgroep met deelnemers van dusdanig uiteenlopende leeftijden en beroepen, vergt veel improvisatievermogen van de debatleider. Ik moest geponeerde stellingen regelmatig herformuleren om de deelnemers scherp te houden. Een debat met dergelijke uiteenlopende persoonlijkheden en meningen brengt daarentegen wel de gewenste polariserende werking, wat een debat uiteindelijk zo interessant maakt”.