Archief

Communicatieonderzoek schept kaders

Een transitie naar zelfsturende teams, vraagt om goede communicatiestructuren. Zorgorganisatie Tragel onderkent dat; hun teams moeten de zorgtaken zo goed mogelijk uitvoeren en goede communicatie is daar belangrijk bij.

Cliënten hebben de regie

“Tragel ontwikkelt momenteel een vernieuwde beleidsvisie,” vertelt Hans van den Boom, strategisch adviseur van BOOM Communicatie. “Communicatie is daarin integraal opgenomen.” In de visie van Tragel hebben cliënten zélf de regie en maken zij gebruik van hun eigen talenten en kansen. De zorgorganisatie streeft naar zelfstandige leefomgevingen, waarbij cliënten niet het gevoel hebben te worden verzorgd, maar waarin Tragel op bezoek komt. Van den Boom: “Communicatie heeft daarin een belangrijke functie. Vanzelfsprekend, zou je zeggen, maar het beleggen van communicatie in heel de organisatie blijkt in de praktijk toch lastig.”

 

Een gerichte koers is nodig om de communicatie tussen medewerkers, cliënten en hun vertegenwoordigers zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen – passend bij de behoeften en wensen van de verschillende betrokkenen.

Dorien Ballemans (BOOM Communicatie)

 

Communicatiestrategie als fundament

Aanvankelijk was de vraag van Tragel gericht op het ontwikkelen van concrete middelen en kanalen, zoals intranet, extranet en een communicatiegids. Van den Boom. “Volgens ons was het nodig eerst een stap terug te doen. Communicatie begint namelijk bij een gedegen fundament: de strategie. Tragel ziet ook in dat dát kaders schept voor succesvolle interne en externe communicatie.”

Tragel biedt haar zelfstandige teams ruimte om, samen met cliënten, de kwaliteit van zorg vorm te geven. “Dit betekent ook dat de communicatie binnen Tragel decentraal is belegd,” vertelt Dorien Ballemans, die als communicatiespecialist van BOOM Communicatie inhoud geeft aan de onderzoeksopdracht. “Het is de wens van de organisatie dat afdelingen de communicatie zelf oppakken.” Een gerichte koers is nodig om de communicatie tussen medewerkers, cliënten en hun vertegenwoordigers zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen – passend bij de behoeften en wensen van de verschillende betrokkenen.

Communicatieonderzoek als eerste stap

“Het vraagstuk van Tragel is erg breed,” licht Ballemans toe. “Het gaat over interne en externe communicatie, over interpersoonlijke en digitale communicatie – en over alles daar tussenin. Om de opdracht behapbaar te maken, splitsen we het traject daarom in verschillende trajectstappen. De eerste stap is het uitvoeren van een communicatieonderzoek.”

Een explorerend kwalitatief onderzoek vormt de start, waarna een toetsend kwantitatief onderzoek volgt. Het projectteam van BOOM Communicatie vertaalt de inzichten vanuit het onderzoek vervolgens naar een integrale communicatievisie en -strategie, inclusief een beknopt implementatieplan. “We gaan met veel energie, aandacht en zorg voor Tragel aan de slag,” besluit Ballemans.

Over Tragel

Tragel is in de regio Zeeuws-Vlaanderen de grootste zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking. Meer dan 750 werknemers en een veelheid aan vrijwilligers hebben als missie om cliënten een goed en zelfstandig leven te bieden. Een duidelijke visie op ondersteuning en zorg, een hoge maatschappelijke betrokkenheid en het geven van eigen regie aan cliënten, kenmerken Tragel.