Archief

Conferentie over identiteit en aantrekkingskracht

Ideologie en bereikbaarheid zijn al lang niet meer de enige overwegingen om voor een school te kiezen. Alle kenmerkende eigenschappen van een school spelen mee in het keuzeproces van jongeren en hun ouders. Jongeren melden zich niet meer als vanzelfsprekend als leerling aan bij de school in de buurt. Daarbij komt dat het aantal jongeren dat de stap naar het voortgezet onderwijs zet, ieder jaar kleiner wordt door de bevolkingskrimp. Scholen staan voor een dilemma: harder concurreren met andere scholen, of juist samenwerkingen aangaan?   

 

Wat de keuze ook wordt, in beide gevallen is het belangrijk om van tevoren de eigen identiteit in kaart te brengen. Als de strijd om de gunst van jongeren wordt aangegaan met andere scholen, biedt de eigen identiteit aanknopingspunten voor het uitdragen van het onderscheidende karakter van de school. En als samenwerking of zelfs fusie bespreekbaar is, zijn de identiteiten van de scholen het ijkpunt voor alle afspraken over de samenwerking en het beeld dat gezamenlijk naar buiten wordt gebracht.

 

Als adviseur ben ik op detacheringsbasis regelmatig actief binnen onderwijsinstellingen. Die praktijkervaring, gecombineerd met onze expertise als in het onderwijs gespecialiseerd communicatiebureau, leidt tot inzichten en oplossingen die toepasbaar en effectief zijn.

David Westveer (BOOM Communicatie)

 

Schoolmerk

Hoe dan ook, de identiteit vormt altijd het vertrekpunt voor ‘het merk’ dat een school neerzet. In het uitdragen van dat ‘schoolmerk’ zijn de medewerkers een bepalende factor. Zij zijn de personen die het merk tot leven brengen. Beseffen zij zich voldoende welke identiteit de school heeft en welke positie de school wil claimen?

 

Ambassadeurs

Tijdens de conferentie ‘Waarom kiezen ze uw school (niet)?’ geeft adviseur David Westveer van BOOM Communicatie antwoord op de vraag hoe medewerkers als ambassadeur van de school in te zetten zijn. De titel van zijn inleiding luidt: ‘Dragen uw medewerkers uw schoolmerk ook uit?’. Westveer geeft tijdens de conferentie praktische handvatten en licht toe hoe het identiteitsdenken binnen de school op een natuurlijke manier handen en voeten krijgt. Met aantoonbaar resultaat. Westveer spreekt uit ervaring: “Als adviseur ben ik op detacheringsbasis regelmatig actief binnen onderwijsinstellingen. Die praktijkervaring, gecombineerd met onze expertise als in het onderwijs gespecialiseerd communicatiebureau, leidt tot inzichten en oplossingen die toepasbaar en effectief zijn”.

De conferentie is gericht op scholen in het voortgezet onderwijs en vindt plaats op 11 april 2017 in Utrecht. Organisator is Facta; een bekende naam binnen het onderwijs voor wat betreft studiedagen, seminars en conferenties.