Archief

CSW communiceert vanuit eigen identiteit

Nadat een positioneringstraject de kenmerkende punten van Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (CSW) naar voren heeft gebracht, neemt de school meteen een aantal vervolgstappen. Zo gaan de speerpunten in de dagelijkse gang van zaken nog nadrukkelijker een rol spelen en is de visuele communicatie rigoureus onder handen genomen. Voortaan presenteert de scholengemeenschap zich met de belofte: ‘Op je best bij CSW'.

Door middel van kwalitatief onderzoek en diverse participatiesessies, is door BOOM Communicatie het afgelopen jaar gewerkt aan het herijken van de positionering. Dat leverde onder meer het inzicht op dat CSW zich op een aantal krachtige kernkwaliteiten te bescheiden opstelt. Het beeld dat uit het positioneringsdocument naar voren komt, is dat van een moderne, christelijke kwaliteitsschool. In de manier waarop met de leerlingen en hun ouders wordt omgegaan, komt dat beeld dagelijks naar voren; al mag iedereen die bij de scholengemeenschap betrokken is zich daarvan nog best wat meer bewust zijn. In de externe communicatie zijn de kernkwaliteiten minder herkenbaar: de vormgevingsstijl oogt wat rommelig, het kleurgebruik wekt associaties op met openbaar onderwijs en de slogan ‘CSW, gewoon jouw school!' is weinig uitgesproken.

In de nieuwe profileringswijze komt het juiste beeld van CSW duidelijk naar voren: structuur en kwaliteit, gekoppeld aan een toegankelijke, mensgerichte instelling. Met de nieuwe slogan ‘Op je best bij CSW', geeft de scholengemeenschap aan dat zij er alles aan doet om leerlingen optimaal te laten functioneren. Dat betekent dat er – naast de hoge onderwijskwaliteit en de goede voorzieningen – ook veel aandacht uitgaat naar individuele begeleiding en het in stand houden van een goede harmonie binnen de school.

BOOM-adviseur Joop Maas is als specialist binnen de onderwijsbranche betrokken geweest bij het positioneringstraject van CSW en de visuele vertalingen. Hij ziet als belangrijkste winstpunt voor CSW dat de profileringswijze nu volledig aansluit bij de werkelijke identiteit van CSW. “Dat maakt de externe communicatie relatief eenvoudig, omdat de inhoud en toon van je communicatie precies passen bij wie je bent. Je hoeft je dus niet anders voor te doen, waardoor je authentiek blijft en geloofwaardig bent”, stelt Maas. “Wij hanteren graag het principe ‘be, do, say'. In dit geval klopte het ‘say-gedeelte' nog niet met wie de CSW was en hoe zij hiernaar handelden. Die puzzelstukjes zijn na het positioneringstraject op hun plaats gevallen.”