Archief

Databaseoptimalisatie voor Operatie NUP

Gemeenten willen voor 2015 de basisinfrastructuur voor de elektronische overheid gereed hebben. Uitgangspunten hierbij zijn een betere dienstverlening en minder administratieve lasten. Samen met het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) maken gemeenten via het programma ‘Operatie NUP' een flinke spurt, zodat in 2015 alle basisvoorzieningen binnen gemeenten op orde moeten zijn.

 

De overheid werkt aan een compacte en efficiënte overheid die door de burger ervaren wordt als één overheid, of het nu gaat om persoonlijk of digitaal contact. Hiertoe is de overheidsbrede implementatieagenda dienstverlening e-overheid vastgesteld, kortweg i-NUP. ‘Operatie NUP' is het programmaonderdeel van deze agenda dat zich specifiek richt op gemeenten.

Operatie NUP
KING* zorgt er onder andere voor dat gemeenten op het gebied van dienstverlening en e-overheid van elkaar kunnen leren. Het wiel hoeft namelijk niet op 408 gemeentehuizen uitgevonden te worden. Tijdens het proces van optimalisering van dienstverlening en e-overheid staat KING gemeenten onder andere bij door hen te ondersteunen met de ‘Operatie NUP'. Voor gemeenten betekent Operatie NUP de invoering van 24 bouwstenen en het nakomen van 19 resultaatverplichtingen. Deze voorzieningen vormen gezamenlijk de basisinfrastructuur voor de realisatie van de e-overheid.

Stakeholders

“KING biedt gemeenten ondersteuning om de grootschalige implementatie van de bouwstenen te realiseren”, zegt Marjon van der Zijde, Coördinator Communicatie Operatie NUP bij KING. “Bij de invoering van die bouwstenen werkt KING binnen het programma Operatie NUP samen mét gemeenten, marktpartijen, gebruikersverenigingen/samenwerkingsverbanden, bouwsteenprogramma's en andere stakeholders. KING stelt voor Operatie NUP onder meer oplossingen beschikbaar, voert impactanalyses uit, ontwikkelt standaarden, maakt afspraken met leveranciers en zorgt voor platforms waar gebruikers onderling kennis, ervaringen én enthousiasme kunnen delen.”

“Operatie NUP is een omvangrijke operatie waarbij KING gemeenten ondersteunt met uiteenlopende initiatieven en projecten”, zegt BOOM-adviseur David Westveer. “Denk bijvoorbeeld aan onder andere regionale bijeenkomsten en adviezen op het gebied van e-overheid, hulp bij de start van een digitaal bedrijvenloket, een i-NUP Academy voor gemeentelijke informatiemanagers en NUP Congres 2013 ‘Alive & Kicking'. KING communiceert in het kader van Operatie NUP intensief en doelgroepgericht met een groot aantal stakeholders en zet hiervoor onder andere de communicatie- en e-mailmarketingsoftware Copernica in”.

Databasemanagement en e-mailmarketing
KING schakelde BOOM Communicatie als Copernica-partner in om voor Operatie NUP de inzet van Copernica te optimaliseren. Westveer: “Op verzoek van KING hebben wij allereerst een tweetal adviezen uitgebracht. Wij zijn gestart met een advies over de inzet, optimalisatie en integratie van de bestaande databases van KING binnen Copernica en vervolgens hebben wij een advies uitgebracht over de bijbehorende beheerstructuur. Binnen KING werken een kleine twintig medewerkers met Copernica en worden de contact- en communicatiegegevens van duizenden stakeholders bijgehouden. Het was dus zaak een logische en werkbare database te ontwikkelen. Anders vervuilt een systeem als Copernica snel en wordt de situatie onwerkbaar. Na afstemming met KING hebben wij alle data opgeschoond en gemigreerd, waarna een vernieuwde database is opgeleverd. Daarnaast hebben wij een e-mailtemplate ontwikkeld en geïmplementeerd zodat Operatie NUP nieuwsbrieven en berichten kan versturen vanuit Copernica. De diverse gebruikersgroepen binnen KING worden daarnaast nu op verzoek van KING door BOOM op maat getraind en ondersteund”.

* Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), in 2009 opgericht door de VNG, adviseert, begeleidt en ondersteunt gemeenten in hun organisatie(-ontwikkeling) en uitvoering van gemeentelijke taken. Gemeenten kunnen bij KING terecht voor kennis over versoepeling van werkprocessen, voor digitale oplossingen op het gebied van dienstverlening én het werk van de ambtelijke organisatie, voor advies over én een spiegel voor hun (bestuurlijk) functioneren en voor vergelijking met en leren van andere gemeenten. Samen met KING kan een gemeente zichzelf verbeteren op het gebied van bestuur, beleid, dienstverlening, de relatie met de burger en de inrichting van de organisatie. In opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) worden gemeenten bij het uitvoeren van de implementatieagenda i-NUP door KING ondersteund met programma Operatie NUP.

Bronnen: E-overheid.nl, Kinggemeenten.nl.