Archief

De groene ‘switch’ van Avans

Olie is niet alleen de basis voor onze brandstof; bijna alle producten om ons heen zijn op de één of andere manier gemaakt van deze fossiele grondstof. Dat kan en moet anders, want olie worden schaarser, duurder en het gebruik ervan vervuilt de wereld. Een deel van de industrie oriënteert zich daarom op nieuwe manieren van produceren, met groene grondstoffen als input. Die ontwikkeling belooft een ware revolutie te worden. Avans Hogeschool bereidt jongeren daarop voor met een nieuwe major.

Plastic, rubber, verf… Voor de productie hiervan schakelt de chemische industrie momenteel voorzichtig over op groene grondstoffen, zoals grassen en maïs. Naar verwachting gaat deze ontwikkeling zich de komende jaren sterk doorzetten; vooral in Zuidwest-Nederland waar onder meer bedrijven als Cargill en DOW Benelux zich richten op deze nieuwe productieprocessen, waar een proeffabriek in de buurt te benutten is (Gent) en waar een Biobase Training Center is ingericht (Terneuzen).

Voor de biobased sector zijn nieuwe deskundige medewerkers nodig. Avans Hogeschool speelt hierop in door als één van de eerste hogescholen in Nederland te starten met een major die in het teken staat van de biobased chemie: Biobased TeCh. Om deze nieuwe major in de markt te zetten werd een beroep gedaan op BOOM Communicatie, onder meer vanwege de ruime ervaring in jongerencommunicatie, online marketing en het succesvol implementeren van de inzichten uit het Betamentality onderzoek . BOOM-adviseur Joop Maas: “Het Bètamentality-model benoemt vier groepen jongeren op basis van hun houding tegenover techniek. De groep waarop de technische opleidingen zich altijd hebben gericht, zijn de concrete bèta's. Dat zijn de jongeren die een intrinsieke motivatie hebben om iets met techniek te gaan doen. Zeker waar het hbo-opleidingen betreft, zijn er in veel gevallen ruimere mogelijkheden. Dat geldt ook voor deze major, waar ook carrièrebèta's en met name mensgerichte generalisten voor te interesseren zijn. Dat is de groep die iets wil betekenen voor mens en maatschappij. Meewerken aan innovaties die de CO2-uitstoot verminderen, spreekt deze groep enorm aan. Evenals het oplossen van het energievraagstuk en het milieuvriendelijker maken van kunststoffen. Deze meerwaarde die het biobased vakgebied levert, moet dus nadrukkelijk uitgedragen worden in de wervingscampagne voor de major”.

In die campagne noemt BOOM de komende omslag naar groene grondstoffen een ware revolutie: ‘the switch to green'. Door nu voorop te lopen in deze ontwikkeling, kunnen jongeren gaan voor een mooie carrière vol uitdaging en innovatie. De slogan ‘Switch to green' is tweeledig: het benadrukt de industriële omwenteling die komen gaat en het roept jongeren op te kiezen voor een nieuwe, ‘groene' opleiding. In de campagne-uitingen zijn herkenbare gebruiksvoorwerpen van kleur veranderd om die ‘switch' te bekrachtigen: alles is nu fluorescerend groen.

Campagneplan
Maas: “Met een online campagne is de doelgroep de afgelopen periode van diverse kanten gericht benaderd, gebruikmakend van gegevens vanuit Google en Facebook. Door deze targeting is de major bij een groot potentieel relevante jongeren op het netvlies gebracht. Zo'n afgestemde online inzet is één van de aanbevelingen uit het plan geweest, dat we voorafgaand aan de campagne voor Avans hebben ontwikkeld. Vanuit de strategische kaders in het plan zijn we gekomen tot een aanpak die zowel visueel als voor wat betreft de middeleninzet is gericht op een jongerendoelgroep met een bredere interesse dan chemie alleen”.