Archief

De opmars van de QR-code

In Japan wordt de QR-code al lange tijd gebruikt. De tweedimensionale blokjescode die te decoderen is met de camera van een smartphone, is nu ook in Nederland bezig aan een opmars. Met een groeiend aantal smartphonegebruikers groeien ook de mogelijkheden om consumenten op deze wijze van informatie te voorzien. Een collectief gebruik blijft vooralsnog echter uit.

De QR-code (Quick Response) maakt het mogelijk de sprong te maken van print naar andere (online) mediatypen. Door de code met een smartphone in te scannen, wordt de gebruiker snel doorgeleid naar online informatie. Denk bijvoorbeeld aan een code in een personeelsadvertentie, die direct naar de achtergrondinformatie over de vacature verwijst. Als er QR-codes worden toegepast, is dat op dit moment meestal op deze wijze. Maar er is meer mogelijk.

Augmented Reality
Het aandeel smartphones op de markt van mobiele telefonie groeit sterk. De verwachting is dat ruim driekwart van de mobiele telefoons de komende twee jaar wordt verruild voor een smartphone met toegang tot internet. Dat biedt kansen om grotere doelgroepen relevante informatie te bieden op locatie. Communicatieadviseur Roderik Wijkstra van BOOM: “Interessant is de link met de ontwikkelingen op het gebied van augmented reality . Door het scannen van een QR-code, kan het beeld op het telefoonscherm worden verrijkt met relevante lokale (verkoop)informatie”.

Customizen
De interactieve relatie die ontstaat tussen gebruiker en online content, maken de toepassingen interessant voor vele doeleinden, waaronder marketing. De mogelijkheid een QR-code visueel aan te passen kan interessant zijn op dat vlak. Zo kan de kleurstelling worden aangepast en het bedrijfslogo worden toegevoegd aan de code. Hoewel de eerste toepassing van QR-codes dateert uit 1994, is het blokje op dit moment voor velen nog een noviteit en geniet het alleen om die reden al een zekere aantrekkingskracht. De behoefte aan dit customizen blijkt daarom op dit moment nog niet groot.

Toekomst
BOOM onderschrijft de talrijke mogelijkheden van QR-codes maar adviseert altijd goed na te gaan of het gebruik ervan het gewenste effect heeft. Wijkstra zegt hierover: “De QR-code kan veel informatie herbergen, maar juist ook verbergen. Gebruik de code waarvoor deze is bedoeld: om er extra informatie mee te bieden. Een QR-code presenteren in een advertentie kan bepaalde doelgroepen prikkelen deze in te scannen, maar vele anderen zullen dat niet doen en op die manier geen kennis nemen van de achterliggende informatie. Wees je daar goed bewust van”.

Of de QR-code definitief doorbreekt, zal grotendeels afhangen van de toepassingen die het krijgt. Bijvoorbeeld binnen de nieuwe mogelijkheden die augmented reality biedt. “Een succesfactor is in mijn ogen de mate waarin QR-codes gebruikt worden om hoogwaardige (web)content te koppelen aan de directe omgeving van consumenten”, aldus Wijkstra. “Het via een QR-code aanbieden van historische achtergrondinformatie bij een monument kan meerwaarde bieden en is dus een kwalitatieve uitbreiding van het gebruik. Maar als de codes veel gebruikt gaan worden voor het doorverwijzen naar irrelevante of onwenselijke informatie, doet dat afbreuk aan het consumentenvertrouwen. Dat is een reëel gevaar, dat nadelig kan zijn voor de verdere opmars van QR-codes.”