Archief

De waarde van crowdsourcing

‘Crowdsourcing' is de nieuwe trend. Het is een techniek waarbij gebruikers worden ingezet voor het ontwikkelen van ideeën voor nieuwe producten en diensten. Er is veel discussie over de vraag of crowdsourcing echt leidt tot succesvolle innovaties. De wetenschappers Poetz en Schreier hebben zich in de discussie gemengd door onderzoek te verrichten naar de toegevoegde waarde van crowdsourcing.

In grote lijnen staan er twee groepen tegenover elkaar. Aan de ene kant staan de wetenschappers die van mening zijn dat ideeën voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten alleen kunnen komen vanuit de creativiteit, ervarenheid en deskundigheid van marketeers en designers. Consumenten zijn volgens hen te veel bezig met de huidige situatie, waardoor zij geen goed beeld kunnen vormen van wat er in de toekomst nodig zou kunnen zijn. Aan de andere kant staan de wetenschappers die vinden dat een deel van de gebruikers wél bruikbare ideeën heeft voor productinnovaties. Volgens hen probeert ruim een kwart van de gebruikers uit zichzelf al een product te verbeteren. Ook kunnen zij in onverwachte richtingen denken, omdat zij niet vastzitten aan regels en procedures van organisaties. Daardoor kan crowdsourcing volgens deze groep wetenschappers zeker van toegevoegde waarde zijn. Wie heeft gelijk?

Onderzoek
Om antwoord te kunnen geven op deze vraag hebben Poetz en Schreier voor hun onderzoek ideeën vanuit crowdsourcing en van professionals met elkaar vergeleken. Daarvoor hebben ze een steekproef uitgezet bij een organisatie die gebruikmaakt van innovaties van zowel professionals als van crowdsourcing. Voor één innovatieproject zijn ideeën verzameld van beide innovatiebronnen. Alle ideeën zijn, zonder dat bekend was van welke bron ze kwamen, door beslissers binnen het bedrijf beoordeeld op vernieuwing, waarde voor de consument en haalbaarheid.

Resultaten
Uit de resultaten van de steekproef blijkt dat de ideeën van professionals lager scoren op de mate van vernieuwing en op relevantie voor de consument. Daarentegen zijn deze innovaties eenvoudiger te realiseren, dan de ideeën vanuit crowdsourcing. Van de vier innovaties die hoog scoorden op vernieuwing, waarde voor de consument en haalbaarheid, waren er drie afkomstig vanuit crowdsourcing.

Mix
Poetz en Schreier concluderen dat innovatieve ideeën uit crowdsourcing minstens zo goed kunnen zijn als die van professionals. Toch geven de twee onderzoekers de voorkeur aan een mix waarbij professionals samenwerken met gebruikers. Door gebruik te maken van externe bronnen kan een organisatie het innovatieproces versterken, de naamsbekendheid vergroten en klantenbinding versterken. Voorwaarde is wel – geven de twee wetenschappers aan – dat er voor crowdsourcing gebruikers worden aangetrokken die hiervoor voldoende gekwalificeerd zijn.

Geraadpleegde bron: Marketingtribune.nl, Eurib.org.