Archief

Delta richt zich op breder publiek

Op 17 mei 2011 opent Delta Psychiatrisch Centrum een nieuwe vestiging op de Zorgboulevard in Rotterdam-Zuid; een centrum voor gezondheid, zorg en lifestyle. Om duidelijk te maken dat een brede doelgroep aan kan kloppen bij deze vestiging, is er een multimediale campagne gestart.

De kernboodschap in de campagne is: ‘Delta kan je helpen om je beter te voelen'. Delta richt zich hiermee op een breder publiek dan voorheen. Want voor veel inwoners van Rotterdam en omstreken staat Delta nog te boek als hulpverlener aan mensen met complexe of chronische psychiatrische problemen. Delta gaat nu echter ook minder complexe psychische en psychiatrische aandoeningen behandelen, om het zorgaanbod completer te maken. Bijvoorbeeld voor mensen die te maken hebben met een depressie, met paniekaanvallen, met rouwverwerkingsproblemen, of met een (lichte) persoonlijkheidsstoornis.

Multimediale campagne
Om de brede doelgroep optimaal te bereiken wordt de laagdrempelige boodschap via massamediale communicatiemiddelen verspreid. De campagne is breed uitgezet met onder andere busreclame, abri's, posters, advertenties in dag- en weekbladen en op het internet.

Pre-test
Om de campagne optimaal te laten aansluiten op de doelgroep, is er een pre-test gehouden in verschillende publieke ruimten. De uitingen zijn getoetst op diverse criteria zoals begrijpelijkheid, aansprekendheid, toepasselijkheid, leesbaarheid en vormgeving. Bevindingen uit de pre-test zijn verwerkt in de uiteindelijke campagne, om de effectiviteit van de in te zetten middelen zo optimaal mogelijk te laten zijn.

Delta Psychiatrisch Centrum telt meer dan 1.500 medewerkers die werkzaam zijn binnen dertig vestigingen in het werkgebied Groot-Rijnmond en de Zuid-Hollandse eilanden. Jaarlijks neemt Delta ongeveer 2.100 mensen op en er zijn circa 95.000 poliklinische contacten.