Archief

Designen met social media

Social media heeft impact op het dagelijkse werk van marketing- en communicatieprofessionals. Binnen het curriculum van de hbo-opleidingen Communicatie en Commerciële Economie van HZ University of Applied Sciences, is daarom een minor Social Media Design opgenomen. Studenten kunnen zich tijdens de minor verdiepen in social media. Vanuit BOOM Communicatie vult David Westveer momenteel op detacheringsbasis het kennisonderdeel ‘Social Media’ in van de minor.
 

Contentmarketing en marketingtechnologie zijn op dit moment misschien wel de belangrijkste trend voor marketing- en communicatieprofessionals. “Alles draait op dit moment om relevantie”, zegt David Westveer, die bij BOOM Communicatie senior communicatieadviseur en strategy director is. “Van aankomende marketing- en communicatieprofessionals wordt veel gevraagd. Zij moeten op basis van data en onderzoek een messcherpe 'customer journey mapping' kunnen maken die klantperspectief, klantcontacten en relevante (online) kanalen in beeld brengt. Vanuit een helder profiel van de doelgroep moeten zij vervolgens slimme interactiestrategieën kunnen ontwikkelen. Daarbij is het de uitdaging de juiste boodschap uit te dragen; op de juiste tijd en op de juiste plaats. De studenten leren tijdens de minor onder andere hoe ze scherpe profielen van doelgroepen maken en hoe ze relevante content en interactiemechanismen ontwikkelen waarmee doelstellingen worden behaald.”

 

Praktijkgericht
De minor Social Media Design bestaat uit drie componenten. Zo bevat de minor een praktijkdeel. Vanuit de beroepspraktijk hebben opdrachtgevers hiervoor praktische cases aangereikt. Studenten geven daar in groepsvorm uitvoering aan en doen samen praktijkonderzoek. Een ander deel van de minor bestaat uit workshops en praktijkgerichte vorming. Westveer: “Studenten doen daarin belangrijke vaardigheden op die zij nodig hebben voor hun latere beroepspraktijk. Denk hierbij aan adviesvaardigheden, onderzoeksvaardigheden en presentatieskills”. Het derde onderdeel van de minor is de kenniscomponent. Westveer: “Hierbij krijgen studenten relevante stof en kennis aangereikt. Het laatste gedeelte van de kenniscomponent neem ik voor mijn rekening.”

 

Psychologische en sociologische principes

Westveer gaat tijdens zijn colleges onder andere in op psychologische en sociologische principes en inzichten. “Over interacties op social media kun je je al snel verwonderen. Een goed ontwikkeld inzicht in psychologie en sociologie binnen de context van social media geeft echter houvast voor een beroepsbeoefenaar. Met kennis en inzicht kun je fijnmaziger naar een gebeurtenis, interactie of issue kijken en dus ook scherper duiden. Dat is iets wat ik de studenten probeer mee te geven. Daarnaast staan we uiteraard uitvoerig stil bij praktische onderwerpen als social mediamarketing, contentmarketing, online marketing, co-creatie en social mediastrategie. Daarbij heb ik het geluk dat ik als ‘externe’ docent kan putten uit praktische kennis die mijn collega’s en ik hebben opgedaan rondom diverse praktijkcases. Zo kan ik veel praktische tips en trucs inbrengen binnen de minor en delen met de studenten.”

 

HZ University of Applied Sciences vindt het belangrijk dat opleidingen aansluiten bij de beroepspraktijk. Dit vormt de reden voor de onderwijsinstelling om regelmatig externe deskundigen uit te nodigen. De hogeschool is één van de beste hogescholen van Nederland. In de Keuzegids HBO 2015 staat HZ University of Applied Sciences op de derde plaats van beste grote hogescholen.