Archief

Detachering biedt uitkomst voor Tragel

Als er binnen een organisatie (tijdelijk) te weinig capaciteit beschikbaar is op communicatievlak of specifieke kennis nodig is, biedt het inhuren van een ervaren communicatieadviseur uitkomst. Zo maakt zorgaanbieder Tragel Zorg op dit moment gebruik van de diensten van Annemieke Boidin-van Egmond, communicatieadviseur bij BOOM Communicatie.

Boidin-van Egmond vormt een welkome versterking van de communicatieafdeling van de Tragel Zorg: “Op dit moment ben ik als projectleider betrokken bij de implementatie van het intranet. Ik ben verantwoordelijk voor de wijze van uitvoering van de opdracht en voer een deel van de projectactiviteiten uit. Ook bewaak ik de kwaliteit van de opgeleverde producten, de voortgang en het resultaat”.

Tragel biedt zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. De organisatie heeft ruim 800 medewerkers in dienst en beschikt bovendien over een groot netwerk van vrijwilligers. Om deze mensen effectief en goed te kunnen informeren en procedures goed af te stemmen, wordt momenteel een intranet ingericht. Annemieke Boidin-van Egmond is de spil in de implementatie hiervan, informeert de interne organisatie en adviseert aan het projectteam over de te nemen stappen.

BOOM detacheert met grote regelmaat communicatieprofessionals op strategisch, tactisch of operationeel niveau, onder meer bij onderwijsinstellingen, gemeenten en zorgorganisaties. Meestal om uitvoering te geven aan een project dat een bovengemiddelde druk legt op de capaciteit of het kennisniveau van de organisatie. Bijvoorbeeld bij de implementatie van een website of intranet, het aansturen van een marketingcommunicatiecampagne, het begeleiden van een huisstijlwijziging, het uitrollen van een internal branding-traject, of het ondersteunen van de communicatie tijdens het vormen van een fusie of alliantie. Detachering kan ook dienen als oplossing voor een tijdelijk capaciteitstekort op de communicatieafdeling, bijvoorbeeld ontstaan door zwangerschap of ziekte van een medewerker.